• Start

gebeds kring pkn anloo zuidlarenOok dit jaar werd er in de week van gebed een gebedsavond georganiseerd voor alle kerken in Zuidlaren. Deze vond plaats op donderdag 25 januari in de Laarkerk. Fijn om te merken dat bijna alle kerken vertegenwoordigd waren op die avond!Ook dit jaar werd er in de week van gebed een gebedsavond georganiseerd voor alle kerken in Zuidlaren. Deze vond plaats op donderdag 25 januari in de Laarkerk. Fijn om te merken dat bijna alle kerken vertegenwoordigd waren op die avond! Het is hoopgevend om met elkaar te bidden en al onze noden en lasten bij Hem te brengen, Hem de eer te geven die Hem toekomt. Het plan is opgevat om een aantal keren per jaar samen met de gebedsgroep uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te bidden. De eerste keer zal plaatsvinden op 4 april om 19.00 uur in de Laarkerk. Weet u welkom.

meditatief wandelen pkn anloo zuidlarenDit voorjaar houden we vanuit de Magnuskerk weer een aantal meditatieve wandelingen. We verzamelen voor de wandeling in de kerk, waar we een kort aandachtsmoment houden: er wordt een kaars aangestoken, we lezen een tekst, of zingen een lied. Daarna gaan we op pad: een wandeling van ongeveer een uur. Onder het lopen is er ruimte voor stilte, aandacht voor wat groeit en bloeit, gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na afloop is er thee of koffie, en kunnen we samen een (zelf meegebracht) broodje eten. De wandelingen wordt gehouden op de vrijdag 13 april om 11.00 uur. De leiding is in handen van da. Gonny de Boer.

world servants anloo zuidlaren bolivia reis 2015De deelnemers hebben zich aangemeld en nu wordt het tijd ook een goed team van leiders te werven. Wij vinden dat het team van leiders een erg belangrijk rol hebben in het project. De stuurgroep stelt daarom nu 5 vacatures open voor de volgende functies:

- Toerustingsleider
- Bouwleider
- Medisch leider
- Leider Kinderprogramma
- Cultuurleider & Interactie

Wat vragen we?
We zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken mannen en vrouwen die bij willen dragen om het gehele project ‘Ghana reis 2019’ tot een succes te maken voor de deelnemers en alle andere betrokkenen. Naast de eisen die gesteld zijn in de functieprofielen van World Servants willen we leiders die ook gedurende de acties en voorbereidingen een actie coördinerende en faciliterende rol spelen, om de acties mee te organiseren, de deelnemers te betrekken en een rol naar ouders en andere betrokken op te pakken.

En dan?
De stuurgroep zal alle aanmeldingen vertrouwelijk behandelen en wil op basis van de aanmeldingen een evenwichtig leidersteam samenstellen. Daarbij wordt rekening gehouden met een combinatie van verschillende leeftijden, mannen en vrouwen, ervaring, persoonlijkheid en 'klik-factor' zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van ons project. Daarom zijn deze criteria leidend bij het samenstellen van het leidersteam. We steunen daarbij ook op adviezen die we van World Servants krijgen.
Uiterlijk in de eerste week van mei willen we een keuze hebben gemaakt. Het kan zijn dat we je daarvoor nog uitnodigen voor een gesprek, eventueel met World Servants erbij.

Enthousiast geworden? Meld je aan via onze website: https://www.worldservantsanloozuidlaren.nl/online-aanmelden

pubquiz pkn anloo zuidlarenVrijdag 13 april is er een gezellige combinatie activiteit. Namelijk een soos en een pub-quiz voor alle leeftijden! We starten om 21.00 uur maar iedereen is welkom vanaf 20.45 uur. Je kunt je per team opgeven of als individu via onderstaand e-mailadres.Vrijdag 13 april is er een gezellige combinatie activiteit. Namelijk een soos en een pub-quiz voor alle leeftijden! We starten om 21.00 uur maar iedereen is welkom vanaf 20.45 uur. Je kunt je per team opgeven of als individu via onderstaand e-mailadres.Locatie: Het Station, Laarkerk.
Tot dan,Namens de organisatie,
Joost Hulsegge en Marijn van der mvdploeg@pknanloozuidlaren.nl

koren concert pkn anloo zuidlaren De laatste periode is het idee ontstaan om met een groep zangers (m/v) ondersteuning te bieden aan de kerkdienst. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe liederen die heel goed te zingen zijn, maar die in het begin wat extra ondersteuning nodig hebben of om liederen uit de liederenbank. Het is niet de bedoeling om een nieuw koor op te richten. De ondersteuning kan zijn in wisselende samenstellingen van zangers en zangeressen voor wie zin en tijd hebben. Je hoeft dus niet elke keer mee te zingen, maar dat mag natuurlijk wel. We zoeken bovenal mensen die van zingen houden! Mannen, vrouwen, tieners of senioren. Kost het veel tijd? In de week voorafgaand aan de betreffende dienst oefen je thuis het lied in met behulp van bijvoorbeeld YouTube. Voorafgaand aan de dienst oefenen we met z’n allen het lied nogmaals. Het idee is om maandelijks te zingen. Opgave en meer informatie bij Jelle van Slooten. jvanslooten@pknanloozuidlaren.nl

social media jeugdwerk pkn anloo zuidlarenDe wijkraad van de Laarkerk zou graag met een aantal jongeren in gesprek komen om na te denken over de rol van sociale media in het kerkelijk gebeuren. We gebruiken die natuurlijk al in de communicatie, maar mogelijk kunnen we het nog meer uitbuiten. Als er concretere plannen kunnen worden gesmeed, kunnen we wellicht een of twee ambtsdragers speciaal voor deze opdracht bevestigen. Dan kan er ook volwaardig vanuit de wijkraad worden nagedacht over het beleid. Wie wil?

Contact:
Jaap Denkema jdenkema@pknanloozuidlaren.nl of
Wouter Slob whslob@pknanloozuidlaren.nl

  • 1
  • 2

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.