• Start

israelreis 2018 pkn anloo zuidlarenInformatieavond Israëlreis: ‘Het verhaal en het land’
Op veler verzoek staat er in mei 2018 een Israëlreis gepland. Naast een aantal basis/standaard plaatsen (voor hen die de eerste keer Israël bezoeken) zal de reis als thema dragen ‘Het verhaal en het land’. Van een aantal bijzondere verhalen wordt de historische plaats in Israël bezocht. Deelnemers ontvangen bij vertrek een zorgvuldig samengestelde reisgids van zo’n 80 pagina’s met daarin belangrijke wetenswaardigheden over Israël, praktische informatie en adviezen en het uitgewerkte programma met daarin veel informatie over de te bezoeken plaatsen.
De informatieavond is bedoeld om een mogelijk aantal deelnemers te peilen en zoveel mogelijk informatie te geven over de te organiseren reis.

Datum: 13 november 2017
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Meent
Gespreks-/reisleider: ds. Jelle van Slooten
jvanslooten@pknanloozuidlaren.nl

groene kerk pkn anloo zuidlarenDe Magnuskerk is een Groene Kerk. Dat betekent dat we telkens nieuwe passende stapjes in de duurzame richting gaan zetten. Ook gaan we onder het motto ‘Anloo vergroent’ kijken hoe we -ook- samen met het dorp Anloo kunnen ‘vergroenen’.
De wedstrijd duurzaamste dorp van Aa en Hunze is een extra uitdaging om aan de slag te gaan. Inmiddels is een initiatiefgroepje van kerk en dorp bezig plannen te ontvouwen en uit te werken.
Voor dit najaar staat een ‘weekend met een groen randje’ op het programma, zie hieronder. De opzet kan inmiddels wat veranderd zijn, dus houd tegen die tijd de berichtgeving in de kerk of op de websites van kerk en/of dorp even in de gaten. Ook kunnen we u via e-mail op de hoogte houden van de stand van zaken.

Voor volgend jaar hebben we al veel ideeën. Wat we uitwerken hangt ook af van waarvoor enthousiasme is. We denken bijvoorbeeld aan duurzaam beheer van het Speulkoelbos, 40 dagen GGG-eten (Groen, Gezond, Goedkoop), een inspirerende spreker naar Anloo halen en een ‘Dat-kan-ik-ook-challenge’, waarin twee teams de uitdaging aangaan een maand lang zelf gekozen duurzame acties te ondernemen. Ook zijn er ideeën voor een tuin of boomgaard van verbinding, waar gezamenlijk groente of fruit wordt geteeld voor de voedselbank.

Doe mee! Dit kun je zoal doen (ook kleine stapjes zijn heel welkom!):

  •  kom naar één of meer onderdelen van het ‘weekend met een groen randje’
  •  help mee bij de organisatie of uitvoering van bloembollenactie, lunchlezing, natuurwerkdag of soepbuffet
  •  doe mee in de werkgroep om plannen voor volgend jaar uit te vouwen
  •  doe mee aan één van de afzonderlijke projectjes

Graag tot begin november, of eerder! Namens de initiatiefgroep, Karin Elema

Voor meer informatie, meedoen of doorgeven van ideeën, mail naar k.elema@pknanloozuidlaren.nl

 

Weekend met een groen randje 3, 4 en 5 november
Voorlopig programma

3 november
18.30 – 19.00 uur Verkoop biologische bloembollen en maandelijkse inzameling voor de Voedselbank in de toren van de Magnuskerk

4 november
ochtend: Deelname landelijke duurzame huizenroute in Anloo
lunchpauze: Lunchlezing duurzaam bouwen
middag: Het Speulkoelbos doet mee aan de landelijke natuurwerkdag
17 uur (Als de klok luidt dat ‘domie een schoon hemd aantrekt’…)
Borrel in de Magnuskerk met groene borrelpraat; ca. 4 pitches door lokale duurzame doeners, bijvoorbeeld over duurzame maïsteelt, stekkerauto’s, biobloemen,…Aansluitend soepbuffet.

5 november
Voor 10:00 uur Mogelijkheid voedsel voor de Voedselbank te brengen
10:00 uur Oogstdienst met aandacht voor Groene Kerk

herfst wandeling pkn anloo zuidlarenDe jaarlijkse hersftwandeling voor onze sectie is op zondag 5 november.
Jan Siem Rus zal ons dan meenemen op een paddenstoelentocht in het bos.
Ook de kinderen zijn van harte welkom.
We starten na de kerkdienst en wandelen vanuit de Laarkerk.
Tot ziens! Meer informatie:  jtruijen@pknanloozuidlaren.nl 

als kanker je raakt laarkerk meent zuidlarenOp woensdag 15 november a.s. wordt er een benefietconcert georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan de stichting Als kanker je raakt. Aan dit concert zal medewerking worden verleend door Chr. Groot Gemengd Koor Muntendam/Stadskanaal o.l.v. Johan W. Pots. Verder werken mee Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Marije van der Vliet, Lieneke van Eijkelenburg en Thea van der Werf (zang), Ronald IJmker (orgel) en Wim Kramer (piano).
Ds. Arie van der Veer, medeoprichter en bestuurslid van 'Als kanker je raakt', zal een overdenking houden en het werk van de stichting nader toelichten. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in kerkgebouw De Kandelaar, Navolaan 28, 9501 VJ Stadskanaal.
De toegangsprijzen zijn:
- voorverkoop € 10,- (via www.alskankerjeraakt.nl of www.alskankerjeraaktwebshop.nl zijn toegangsbewijzen te koop).
- aan de kerk € 12,50
- kinderen t/m 12 jaar € 5,-
Meer informatie: Mathilde de Wit-van Weelde, 06-22218488.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.