• Start

groningsepelgrimage pkn anloo zuidlaren

Zaterdag 21 oktober gaan we voor de eerste keer pelgrimeren in het Groninger landschap.
Om 9.00 uur vertrekken we vanaf het plein naast de Meent.
We hebben de lange afstandstocht gewijzigd in een rondwandeling van zo’n 10 km.
Onze tocht start in Aduard. Hierna gaan we richting Den Ham en Fransum. Via het erf van Boer Harkema lopen we terug naar Aduard.
Wij verheugen ons op een mooie dag, waarin ontmoeting, ontdekking en inspireren aan bod zullen komen. Wil jij / wilt u mee op pelgrimage? Bel of mail ons.

Hartelijke groet,
Wouter Slob
Triny van der Ploeg,  tvdploeg@pknanloozuidlaren.nl
Wilma de Groot, wdegroot@pknanloozuidlaren.nl tel 050 4092817

500 jaar Reformatie pkn anloo zuidlarenOp 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn 95 stellingen een de deur van de Slotkapelte Wittenberg, om duidelijk te maken dat hij het met sommige kerkelijke praktijken in zijn tijd hartgrondig oneens was. Hij verzette zich met name tegen de praktijk van de aflaten. Of hij die stellingen letterlijk aan de deur gespijkerd heeft, dat wagen sommige historici te betwijfelen, maar zoals een Fries spreekwoord zegt: ‘In moai ferhaal moat om in leugen net omgean’. Hoe het ook zij, Luther heeft met zijn stellingen heel wat teweeg gebracht in de kerk. Uiteindelijk liep zijn stellingname uit op een breuk met de kerk van Rome. Iets wat Luther zelf niet gewenst heeft, maar de verschillen bleken te groot en te diep om een breuk te kunnen voorkomen.

In een avonddienst op 31 oktober willen we stilstaan bij dit belangrijke moment in de kerkgeschiedenis. Niet om de breuk te ‘vieren’,
maar wel om stil te staan bij een paar belangrijke gedachten van Luther, die ook voor onze tijd nog relevant kunnen zijn. De
drie voorgangers zullen ieder (kort) hun licht laten schijnen op drie hoofdthema’s in het werk van Luther: vrijheid, Bijbel en
rechtvaardiging. Natuurlijk zullen we ook liederen zingen van de hand van Luther en muziek beluisteren uit zijn tijd.
We hopen op een mooie dienst in de Dorpskerk,
op 31 oktober, om 19.30 uur.

praise dienst laarkerk zuidlarenOp zondagavond 5 november a.s. wordt er een Praisedienst in de Laarkerk gehouden. Thema: Alles wat adem heeft love de Here!
Een Praisedienst bestaat voornamelijk uit lofprijzing en biedt meer dan een gewone kerkdienst gelegenheid om uiting te geven aan je gevoelens. Naast enthousiasme en uitbundigheid is er ook ruimte voor inkeer en verstilling. De liederen komen uit verschillende tradities en bundels. Leiding: Cees en Margreet Verspuij. Plaats: Laarkerk. Aanvang: 19.00 uur.

israelreis 2018 pkn anloo zuidlarenInformatieavond Israëlreis: ‘Het verhaal en het land’
Op veler verzoek staat er in mei 2018 een Israëlreis gepland. Naast een aantal basis/standaard plaatsen (voor hen die de eerste keer Israël bezoeken) zal de reis als thema dragen ‘Het verhaal en het land’. Van een aantal bijzondere verhalen wordt de historische plaats in Israël bezocht. Deelnemers ontvangen bij vertrek een zorgvuldig samengestelde reisgids van zo’n 80 pagina’s met daarin belangrijke wetenswaardigheden over Israël, praktische informatie en adviezen en het uitgewerkte programma met daarin veel informatie over de te bezoeken plaatsen.
De informatieavond is bedoeld om een mogelijk aantal deelnemers te peilen en zoveel mogelijk informatie te geven over de te organiseren reis.

Datum: 13 november 2017
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Meent
Gespreks-/reisleider: ds. Jelle van Slooten
jvanslooten@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.