• Start

Liturgisch bloemschikken

liturgisch bloemschikkenZoals u al een aantal jaren in de kerk ziet, staat er in de veertigdagentijd tot en met de paascyclus en in de advents- en kersttijd een schikking in het liturgisch centrum de kerk. De schikkingen beelden het verhaal uit m.b.t. de schriftlezingen.

Ik werk nu twee jaar mee in een groep van 8 vrouwen die de schikkingen voorbereiden. Janneke Middeljans, predikant uit Gieten, begeleidt ons hierbij. We komen één middag bij elkaar. Vooraf kijken we welke lezingen in het leesrooster centraal staan. Ook wordt er gekeken wat het alternatieve rooster te zeggen heeft. We lezen en kijken of we iets in kunnen vinden wat ons aanspreekt en waar we wat mee kunnen.

Voor de veertigdagentijd en de paascylcus 2019 heeft Janine deze keer de basisvorm bedacht, het X kruis. Ook heeft zij de teksten en gedichten geschreven.
De X is de letter van Christus, het vermenigvuldigingsteken en het Romeinse cijfer tien. Tien: het getal dat staat voor de totaliteit of het geheel van iets. De X: het symbool van de goddelijke kracht, de onbekende grootheid, begrippen met betrekking tot het christendom en bovenal (naast het hart) het symbool van de Liefde.
In alle lezingen vind je Gods Liefde. Soms moet je er wel even naar zoeken, net zoals in de wereld van vandaag. Uit naam van de Liefde, luister naar de stem van je hart en toon je kracht!

Wij brainstormen zo een hele middag met elkaar en iedereen krijgt de opdracht om een zondag voor te bereiden. We bespreken waar de schikking aan moet voldoen en wat er uitgebeeld moet worden.
Ruim 6 weken voor de periode is er een minibeurs in de PKN-kerk in Gieten, waar alle stukken te zien zijn. Hier komen veel mensen kijken.
In de brochure, die daarna uitgebracht wordt, zijn daar allerlei voorbeelden van te zien.
Elke week wordt de schikking aangepast. Geïnteresseerden krijgen uitleg wat er als ondergrond en materiaal gebruikt kan worden. We schrijven teksten om uit te spreken in de kerk en meestal daarbij een aantal poëtische woorden.

Het blijkt dat wij in de behoefte van veel mensen voorzien. Het boekje gaat door het hele land.

Ik hoop dat u meekijkt naar de schikkingen in uw kerk. De symboliek die het weergeeft en de mooie woorden waarin het vertaald wordt.
Wilt u hier meer van weten dan mag u altijd contact met mij opnemen.

Ina Brandts Buys ibrandtsbuys@pknanloozuidlaren.nl
 

Uit de naam van de Liefde
Samen delen wij het geloof dat ons gegeven is
Wij bidden U om kracht voor behoud
Zeggen U dank voor waar U ons brengt
Tonen U dat we voor U willen gaan
Schenken elkaar de Liefde
Die nodig is om te blijven delen
Van wat ons gegeven is
Amen

Janine Knol

Winterhappen en Stappen 2.0 Westlaren

happen en stappen wijk west pkn anloo zuidlaren klDit jaar geen driegangenmaaltijd bij mensen thuis op verschillende adressen, maar een stamppottenbuffet, voorafgegaan door een wandeling voor de liefhebbers.
Start wandeling: 9 maart 16.00 uur
Start maaltijd: 17.00 uur
Plaats: de Bark, Veenplasweg 3A
Bijdrage naar draagkracht, richtbedrag € 5,- Graag zelf bord en bestek (voorzien van naam) meenemen. Aanmelden bij Rennie van der Velden of via happenenstappen@pknanloozuidlaren.nl

U-niteddienst 10 maart

logo united jeugkerk zuidlarenSpreken omdat het moet: over Hiphop en Klaagliederen

Het gaat de Hiphop muzikaal gezien voor de wind. Nog nooit is het genre zo populair geweest: rappers domineren youtube’s most trending en zijn niet meer weg te denken uit de spotify-hitlijsten. Ook als kunstvorm heeft het genre eindelijk een plaats veroverd, getuige de uitreiking van de prestigieuze Pulitzerprijs aan de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. Toch worden rappers in de media vaak negatief geportretteerd: ze worden gezien als de bad boys van de samenleving. Onze spreker Christiaan Schoonenberg onderzoekt de successen en controverses van Hiphop en brengt ze in verband met de Bijbelse Klaagliederen. Zou de populariteit van het genre iets te maken kunnen hebben met de manier waarop er aan het lijden vorm wordt gegeven? En wat is het belang van de stem daarbij? Aanvang: 19.00 uur in de Laarkerk.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.