• Start

oikomene pkn anloo zuidlaren

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van 18 kerkgenootschappen. Door ontmoeting en dialoog wil hij de onderlinge samen- werking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken van de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving.

Vanwege het vertrek van de huidige secretaris zoeken wij een nieuwe 
algemeen secretaris (0,8) v/m

Inhoud van de functie:
* Het organiseren van het geloofsgesprek tussen de kerken.
* Het voorbereiden en uitvoeren van huidig beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid.
* Het ontwikkelen van kerkelijke bezinning en organiseren van actie bij belangrijke ontwikkelingen in de samenleving, waaronder multireligieuze vraagstukken.
* Het onderhouden en uitbreiden van een breed oecumenisch netwerk, bestaande uit lokale en provinciale raden van kerken, nationale en internationale oecumenische organisaties, en geloofsgemeenschappen die niet tot de Raad behoren.
* Het onderhouden van relaties met religieuze en maatschappelijke organisaties, overheid en politieke partijen.
* Vertegenwoordiging van de Raad en optreden als woordvoerder.
* Leidinggeven aan het bureau.
* Het aansturen van beraad- en projectgroepen.

Lees meer: Vacature Raad van Kerken, algemeen secretaris (0,8) v/m

magnuskerk anlooDe Magnuskerk in Anloo zoekt m.i.v. direct een koster voor alle werkzaamheden die te maken hebben met de werkzaamheden zoals separaat worden omschreven. Het totaal aantal uren wordt in overleg vastgesteld maar bedraagt momenteel 10 uur per week. De beloning is volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

Een ruime vrijstaande woning is beschikbaar naast de kerk.

Wij zoeken een koster die betrokkenheid koppelt aan een praktisch inzicht in het ‘Bedrijf’ van een kerk/kerkgebouw. Hij/zij moet een goede vriendelijke en flexibele gastheer/vrouw kunnen en willen zijn en speelt een belangrijke rol in het gezicht naar buiten van de Magnuskerk.

Naast de kerkelijke ondersteuning zal ook een beroep worden gedaan bij evenementen die in de kerk worden georganiseerd.
Goede samenwerking met de kerkenraad en de gemeente spreekt voor zichzelf is een onmisbaar onderdeel van deze taak en kerkelijke meelevendheid is niet onbelangrijk!!

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkrentmeesters Bert Huisman.
Tel. 059 273800 of 06 38900042
E-mail: bhuisman@pknanloozuidlaren.nl

Spreekt deze vacature u aan? Stuur dan een sollicitatiebrief voor zaterdag 30 juni naar: 
Rob Abel, secretaris CvK
Kerkbrink 14A
9467 PH Anloo
of per e-mail: r.abel@pknanloozuidlaren.nl

pdfMagnuskerk_draaiboek_taken_Koster.pdf

kerkenpad pkn anloo zuidlarenLangs vier monumentale kerken van de Gemeente Aa en Hunze wordt in 2018 weer het mini  Kerkenpad gehouden. Woensdag 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus van 10.00 tot 17.00 uur zijn de kerken weer open om hier aan mee te doen. Het is zeker de moeite waard om op één van die dagen deze kerken te bezoeken. De deelnemende kerken zijn;  Magnuskerk - Anloo, het Witte kerkje - Gasselte, de Dorpskerk - Gieten en de Jacobuskerk - Rolde. Drie van deze kerken stammen uit de middeleeuwen en zijn daarom een bezoekje meer dan waard.

Tijdens deze openstelling zullen er ook verschillende activiteiten in de kerken te horen en te zien zijn.
Er is een prachtige route uitgezet die per fiets of per auto gereden kan worden, de afstand is ongeveer 30 km.

Er is weer een nieuwe folder gemaakt waar alle informatie op vermeld staat. Vanaf ongeveer 1 juli liggen deze folders in de deelnemende kerken, horeca en recreatiebedrijven en toeristische informatie punten.

seniorenreis pkn anloo zuidlarenOok dit jaar komt er weer een busreis voor alle oudere gemeenteleden van de Dorpskerk, de Magnuskerk en de Laarkerk. Deze keer op zaterdagmiddag 25 augustus; dit is middenin de rustige, voor sommigen misschien té rustige, vakantieperiode. We vertrekken rond het middaguur en bezoeken o.a. het gevangenismuseum in Veenhuizen. Natuurlijk gaan we weer gezellig met de bus. De bus van dit jaar is voorzien van een lage instap en daardoor beter toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. We sluiten opnieuw af met een eenvoudige maaltijd in de Meent. De exacte tijden leest u in een volgend bericht.
Wat zijn de kosten?
De bus wordt gesponsord door de diaconie. Uzelf kunt bepalen welke bijdrage u levert voor alle andere onkosten, deze kunt u na afloop betalen.
Hoe kunt u meedoen?
Voor opgave kunt u bellen met een van onderstaande nummers. Ook kunt u aangeven of u van huis gehaald wilt worden.

Met vriendelijke groet,
Agnes Jager,  409 6523
Lineke Oosterhuis,  409 5673
Wilma Weggers, 0592 272 714

 

cursus fotografie pkn anloo zuidlarenEen foto excursie waarvan de opbrengst is voor het diaconaal jaarproject. Het is voor iedereen die van foto’s maken houdt, het maakt niet uit met wat voor fotocamera. Wat houdt de excursie in: je gaat met een groep op de fiets langs mooie plekken waar je de tijd krijgt om foto’s te maken en je krijgt fototips. De kosten zijn € 60,-.
Wat krijg je hiervoor? De reis, koffie, huur van een fiets en een goed gevoel omdat je het doet voor een goed doel.
Wat moet je zelf meenemen? Lunchpakket, drinken, iets om foto’s mee te maken en kleding aangepast aan het weer.
Wanneer gaan we? Op zaterdag 15 september
En nu ben je natuurlijk benieuwd waar we heen gaan: Schiermonnikoog.
Opgave voor 15 augustus bij Gerrit Denekamp, gdenekamp@pknanloozuidlaren.nl.
Vermeld ook met wat voor toestel je fotografeert.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.