• Start

Goede doel Rommelmarkt 2019

rommelmarkt logoDe vorige keer dat we jullie informeerden over de Rommelmarkt 2019, hebben we gevraagd om voorstellen voor het goede doel. We hebben een aantal voorstellen gekregen en daarvan hebben we er dit jaar drie uitgekozen. Het zijn de volgende projecten geworden met daarachter het bedrag dat we aan dat doel willen geven:
1. Ghana project van de 'World Servants'  (€ 10.000) www.worldservantsanloozuidlaren.nl/
2. Stichting ‘True Grasses’ voor hun project in Tanzania (€ 7.500) www.truegrasses.org
3. 'Plaats de Wereld' te Vries voor hun activiteiten voor maatschappij en wereldsamenleving (€ 2.500) www.plaatsdewereld.nl

Te zijner tijd zullen we wat meer vertellen over de inhoud van deze projecten.
De inzameling van de goederen (op het plein naast de Laarkerk) is inmiddels weer gestart. De laatste inbrengmogelijkheid is de zaterdag 30 maart.
Wellicht overbodig om te vertellen, maar toch even voor de zekerheid: het is een rommelmarkt, maar rommel in de letterlijke zin, daar hebben we niets aan, het moet uiteraard wel verkoopbaar zijn.

Geen Drenten, geen Groningers, maar Zuidlaarders

vrijwilligers dorpskerk zuidlarenOpnieuw mochten we op de tweede dinsdag van februari ruim 100 mensen verwelkomen in onze sfeervol ingerichte en verlichte Dorpskerk. De gemeenteavond waarvoor ze kwamen, ging deze keer over het intrigerende “we zijn geen Drenten, we zijn geen Groningers, we zijn Zuidlaarders”.

De avond is voorbereid door het vrouwelijk deel van de kerkenraad. Ouderling Beitske van Dam opende met een verwijzing naar de tros ballonnen die aan de kansel bevestigd was. De verscheidenheid in omvang en kleuren weerspiegelt de Dorpskerkgemeenschap en haar vrijwilligers. Daarna nam ouderling Hotske Nijhof de algehele leiding op zich. Ze verwelkomde Sostenuto die de avond muzikaal zou omlijsten en introduceerde Henk Zuidersma en Tineke Homan. Het verhaal van Henk werd weer geïllustreerd door vele foto’s uit de rijke collectie beeldmateriaal van Tineke.

De kernvraag in het verhaal van Henk is waarom de inwoners van Zuidlaren zich onderscheiden voelen ten opzichte van de omgeving. Zijns inziens zijn er drie zaken die bijgedragen hebben aan het “Zuidlaarder gevoel”: de Zuidlaardermarkt, Dennenoord en Berend Botje.

Aan elk van deze drie kan men iets koppelen dat het dorp overstijgt. Behalve zijn eerbiedwaardige ouderdom was de Zuidlaardermarkt bepalend voor het stookgedrag; je mocht de kachel stoken vanaf dat moment tot aan Pasen. Bij Dennenoord hoort het gevleugelde begrip “enkeltje Zuidlaren”, wat bepaald ongunstig was voor de ontvanger ervan. Verder kent iedereen het liedje Berend Botje. Henk noemde meerdere figuren die de historische “Berend Botje” geweest zouden kunnen zijn, maar hij besloot met de oproep om niet langer te zoeken naar de historische persoon, maar de mythe in stand te houden.

Na de pauze deed Maaike van Asperen een oproep voor praktische ondersteuning in allerlei vorm voor de kindernevendienst. De leiding is een kleine, maar enthousiaste groep die veel doet, maar dringend hulp nodig heeft.

Lees meer: Geen Drenten, geen Groningers, maar Zuidlaarders

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.