• Start

Op zoek naar…

cloud tag vacature predikant laarkerk zuidlarenZoals iedereen weet is er momenteel een vacature voor een predikant(e) binnen de Laarkerk. Hierbij vragen wij aan jou en u om geschikte beroepbare predikanten aan de beroepingscommissie door te geven. Misschien ken jij of kent u iemand waarvan je denkt: 'Die past goed bij de Laarkerk’. Of je komt die predikant(e) tegen tijdens de vakantie. Laat het ons weten.
De profielschets van de nieuwe predikant(e) welke de Laarkerk zoekt staat hier op de website.
Namen van door u geschikt geachte beroepbare kandidaat kunt u per mail voor 1 september sturen naar beroepingscommissie@laarkerk.nl. We vinden het natuurlijk erg leuk om te weten waarom deze kandidaat zo geschikt is.
Lukt mailen niet, bel ons dan gerust.

Namens de beroepingscommissie,
Wout Neutel en Wilma de Groot

Wees welkom op het Feest!

kliederkerk welkom op het feest

Graag nodigen wij álle gemeenteleden (Dorpskerk, Magnuskerk en Laarkerk) uit voor de feestelijke uitvliegdienst op zondag 10 juli door de Kliederkerk i.s.m. ds. Jelle van Slooten.

Kliederkerk – voor kinderen én volwassenen
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin kinderen én volwassenen samen Bijbelverhalen ontdekken. Volop kerk voor alle leeftijden, maar dan anders.

Uitvliegdienst
In deze speciale viering mogen de basisschoolleerlingen van groep 8 uitvliegen naar de middelbare school, vergezeld van mooie wensen voor de toekomst.
Samen gaan we eerst actief aan de slag met vliegers en wensen waarna we tijdens de viering het verhaal ontdekken van ‘Het feest van de Koning’.
We sluiten de viering af met een feestelijk gedekte tafel vol High Tea hapjes en natuurlijk koffie, thee en ranja.

Zou iedereen iets lekkers op een feestelijke schaal of etagère (hartig of zoet) mee willen brengen voor zichzelf/gezin én voor een ander? Dan is er sowieso genoeg voor iedereen!
Voor het drinken wordt gezorgd.

De uitvliegdienst begint om 9.45 uur (inloop) en duurt tot ±11:15 uur.
Let op: de onlinedienst begint om 10:40 uur.
Locatie: Laarkerk en de Meent.
De collecte van deze ochtend gaat naar Edukans.

Gelijktijdig is er in de Dorpskerk een reguliere dienst.
Wij zien jullie graag!
De Kliederkerk commissie

Kleintje Rommelmarkt, 24 september 2022

rommelmarkt logoZet het alvast in je agenda: op zaterdag 24 september a.s. van 10.00 – 16.00 uur, houden we een "kleintje rommelmarkt". Het gaat een kleinschalige markt worden, waar de nadruk meer ligt op het samen zijn, dan om veel spullen te verkopen. Meer informatie volgt via de website en samenklank. De rommelmarktcommissie heeft de afgelopen weken contact gehad met veel vrijwilligers en daaruit is gebleken dat de animo om mee te helpen nog steeds onverminderd groot is. Het is daarom dan ook de bedoeling om in het voorjaar van 2023 weer iets groots als voorheen te gaan organiseren. Hoe en op welke wijze, hangt ook een beetje af hoe de kleine-rommelmarkt in september uitpakt dit jaar. We houden jullie op de hoogte.

 De rommelmarktcommissie

Energie armoede

In de publiciteit hebben we kunnen lezen en horen, dat vele gezinnen en alleengaanden door de gevolgen van de verhoging van de energiekosten in financiële problemen zullen raken. De regering heeft hiervoor geldelijke ondersteuning toegezegd. Hoe die ondersteuning er precies uitziet is nog niet duidelijk maar in ieder geval zal het via de burgerlijke gemeente geregeld worden, in ons geval de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. Onze diaconieën willen meewerken om deze nood te helpen lenigen en daar willen we als diaconieën invulling aan geven.
Nu heeft de gemeente Tynaarlo al het een organisatie hiervoor opgezet en kunnen we in Tynaarlo beginnen. De gemeente Aa en Hunze zal later aansluiten.

Hoe? Dat proberen we hier uit te leggen.

“Tynaarlo geeft warmte”.
Er is een goed gesprek geweest met de gemeente Tynaarlo inzake ‘energiearmoede’ en wat wij als diaconieën kunnen betekenen i.s.m. de gemeente.

De gemeente Tynaarlo is inmiddels begonnen de bij hen bekende huishoudens die 120% van het minimum inkomen hebben, €200,- per maand te betalen voor de hogere energiekosten (tot een maximum van €800). Huishoudens kunnen energietoeslag bij het Werkplein Drentsche Aa aanvragen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel huishoudens in de financiële problemen komen en wanneer. (energiecontracten, moment van jaarafrekening etc. is immers voor iedereen verschillend).

 

Vooral het aantal huishoudens dat niet bekend is bij de gemeente en bij andere instanties (net boven het sociaal minimum) is onduidelijk. Middels een duidelijke boodschap op de flyers hoopt de gemeente contact te krijgen met deze groep. Ook krijgt de gemeente rechtstreeks van woningbouwverenigingen en energieleveranciers bericht als er achterstand in betalingen is zodat ze contact kunnen opnemen en hulp aanbieden.
Ook wij willen ons richten op de groep huishoudens, die buiten allerlei regelingen vallen maar wel financieel in de knel komen door onder meer de gestegen energiekosten.
Over hoe wij dit kunnen doen, blijven wij met de gemeente in gesprek.
Er is besloten om in eerste instantie een aantal supermarktbonnen bij de gemeente neer te leggen, zodat zij in noodgevallen een huishouden direct kunnen helpen als er gekozen moet worden tussen het betalen van een rekening en eten kopen.

Zoals in het vorige bericht stond is er een financiële donatie aan de diaconieën gedaan voor dit doel. Dit is echter niet voldoende zoals het er nu uit ziet.
Als u vindt dat uw schouders sterk genoeg zijn en kunt u meehelpen door een bijdrage over te maken naar de diaconie Laarkerk NL73INGB0667596259 of diaconie Dorpskerk NL 94 RABO 0376 0008 21 o.v.v. ‘Tynaarlo geeft warmte’. Ook via de Scipio app kunt u eenvoudig bijdragen.
Er zijn al een aantal donaties gedaan. Hiervoor onze hartelijk dank.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de gesprekken over dit onderwerp.

Namens de diaconieën van PKN kerken in Eelde, Anloo / Zuidlaren en Vries.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren