• Start

Cantatedienst Dorpskerk

Cantate pkn anloo zuidlarenOp zondag 28 november is het de eerste zondag van de advent. Op deze zondag wordt voor het eerst sinds ruim twee jaar in de Dorpskerk weer een cantatedienst gehouden. Deze keer zal door het projectkoor Agioso, enige solisten en een instrumentaal ensemble o.l.v. Wim Opgelder de cantate ‘Kommst Du, Licht der Heiden’ van Dietrich Buxtehude worden uitgevoerd. Naast de cantate van Buxtehude zingt het koor mee (2 verschillende toonzettingen van Bach) in het slotlied (Kom tot ons) en het koor zingt nog een Kyrie uit een Mis (KV 115) van W.A. Mozart. Het belooft al met al weer een ‘oorstrelend’ gebeuren te worden! Daarnaast is er natuurlijk volop ruimte voor samenzang. Liturg is ds. R.J. ten Have. U bent van harte welkom!

Adventsvespers

adventsvesper pkn anloo zuidlarenIn de adventstijd, die begint op zondag 28 november, worden op de zondagavond weer gezamenlijke vespers gehouden in de Dorpskerk. Dit jaar staat lied 433 centraal: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’. Per vesper wordt steeds een volgend couplet van dit lied behandeld. Het vijfde couplet kan dan een plek krijgen in de liturgie met Kerst. De diensten worden geleid door ds. R.J. ten Have (28 november), ds. J. van Slooten (5 december), ds. G.C. Hovingh (12 december) en ds. C.R.T. v.d, Water (19 december). Net als vorig jaar zitten de kerkgangers vanwege de coronamaatregelen in het schip van de kerk, de cantorij zit in het koor van de kerk. De algemene muzikale leiding in deze sfeervolle vieringen is in handen van Wim Opgelder. De aanvang is steeds om 19.00 uur. U bent van harte welkom!

Kliederkerk

kliederkerk pkn anloo zuidlarenZondag 28 november is er een speciale advent editie van Kliederkerk!
Dit keer vindt Kliederkerk plaats tijdens een gedeelte van de doopdienst. De kinderen zijn bij de doop weer in de dienst aanwezig.

Tijdens Kliederkerk gaan we een kaars versieren voor de adventsperiode. De kaars kun je iedere adventszondag tot en met kerst thuis tijdens de dienst aansteken.

Omdat wij uitgaan van de huidige maatregelen is opgeven dit keer niet nodig. Uiteraard houden wij de berichtgeving in de gaten. Mocht er iets wijzigen dan horen jullie dit zo snel mogelijk.

We zien jullie graag!

Corona update

corona update pkn anloo zuidlarenMagnuskerk
We handhaven voorlopig de anderhalve meter maatregel. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig om naar de kerkdienst te komen. Wel verzoeken we u dringend om weer een mondkapje te dragen tijdens het lopen in de kerk – wanneer u zit mag het af. Zingen blijft toegestaan. Het collecteren doen we vanaf zondag via drie(!) collectezakken in de doorgang van schip naar kerk.
Wanneer u de dienst wilt bijwonen moet u wel van tevoren een plaats reserveren via de website www.pknanloozuidlaren.nl
Als u niet fysiek aanwezig kunt zijn, kunt u de dienst volgen via kerkomroep.nl
Dit kan ook op een later moment.

Laarkerk
Nieuwe RIVM Corona richtlijnen -> kerkdienst
Voor de kerkdienst betekent het dat we nog steeds met mondkapjes ons verplaatsen in het gebouw maar nu ook weer 1,5m afstand gaan houden in de zaal. Dus lege banken tussen bezette banken en in de banken 1,5m onderling afstand. Na de dienst zullen we vooralsnog geen koffie schenken. Leuk is anders, maar we willen de zorg niet overbelasten. Update (20-11): Helaas zijn de besmettingen ernstig toegenomen en dreigt de zorg er onder te bezwijken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen dus we houden ons aan de maatregelen als thuisblijven als we klachten hebben, verplaatsen met mondkapje in het gebouw, 1,5m afstand en daar komt nu bij dat we ‘ingetogen’ zingen.

Nieuwe RIVM Corona richtlijnen -> vergaderingen
Voor vergaderingen geldt ook dat we weer 1,5m afstand zullen moeten houden, naast dat we met mondkapje op verplaatsen in het gebouw. Dat betekent dat een overleg al gauw in een grotere zaal moet worden gehouden dan voorheen. Kijk op de site in de agenda of de gewenste ruimte nog beschikbaar is. 

Dorpskerk
Voor de kerkdiensten in de Dorpskerk geldt dat we u vragen om zich aan de algemeen geldende regels te houden en ook niet naar de kerk te gaan als u zich niet goed voelt. In de kerk willen we u vragen om elkaar de ruimte te geven en zo nodig de aanwijzingen van de dienstdoende kerkenraadsleden op te volgen. Vooralsnog hoeft u zich niet aan te melden voor de dienst. Wel willen we u vragen om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. 

Kerstwandeling 2021

kerst musical pkn anloo zuidlaren laarkerkWat hebben we er naar uitgekeken om weer met elkaar de kerstwandeling vorm te geven. Vol enthousiasme waren we weer plannen aan het maken en te kijken naar de mogelijkheden. Maar net als iedereen zagen we ook de besmetting weer oplopen. In goed overleg met de gemeente Tynaarlo is het besluit gevallen dat er dit jaar geen vergunning komt om het evenement te organiseren. Natuurlijk vinden we dit jammer, maar we respecteren ook het besluit.

De kerstwandeling parkeren we voor 2021, maar we hebben al besloten om volgend jaar de draad weer op te pakken. We hopen in 2022 met elkaar het verhaal van de geboorte van Jezus weer te vertellen, te zingen, te spelen en te beleven met u als bezoeker of vrijwilliger.

Hartelijke groet namens de werkgroep kerstwandeling

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren