• Start
  • Feest van de Geest

Feest van de Geest

logo feest van de geestWat in 2002 begon als een kleinschalig evenement, is inmiddels uitgegroeid tot een hoog gewaardeerde, succesvolle nationale manifestatie in vele regio’s, die zich uitstrekt van het Groene Hart (Zuid-Holland) tot Overijssel, en van Groningen tot Rotte, IJssel en Lek.

De kerk viert feest – ook in de Dorpskerk vieren we deze gedachte van het feest van de Geest dat er toekomst is, dat we niet hoeven weg te zakken in pessimisme, in somberheid. En hoe wordt dit gevierd?

Meer dan een jaar lang zijn gemeenteleden bezig geweest om aan dit project: ”Feest van de Geest met als thema 'Levensadem' vorm en inhoud te geven. En hoe werd dit vorm gegeven?
Tineke A. Homan heeft, als fotografe, 21 gemeenteleden, een dwarsdoorsnede van de gemeente, geportretteerd. Die foto’s zijn geen kiekjes, maar portretten die een karakteristiek moment weergeven van die 21 mensen; van oud naar jong, van mensen die zichtbaar actief zijn tot hen die meer onzichtbaar zich inzetten.

Roel J. Nijhof heeft verhalen en tekeningen gemaakt bij die portretten. Het zijn, soms ontroerende, soms vrolijke verhalen geworden die allemaal een inkijkje geven in wat hen bezielt, wat hun Levensadem is, van waaruit zij leven.
Dit alles gebundeld in een boekwerk, dat zeer fraai en zorgvuldig uitgevoerd is en ongeveer 90 pagina’s telt. Dit alles werd mogelijk gemaakt door het College van Kerkrentmeesters, die dit project gedeeltelijk hebben gesubsidieeerd.

Feest van de Geest is meer dan alleen een boek. Het is een ontmoeting tussen de kerk(mensen) en de moderne beeldende kunst. Daarom is er in de kerk een installatie te zien die gemaakt is door de Groningse kunstenaar Peter Dijk, waarin de portretten die Tineke Homan gemaakt heeft op een bijzondere manier te zien zijn. Tijdens de openingstijden is er ook muziek van en door gemeenteleden te beluisteren.

Feest van de Geest begint in Zuidlaren op Hemelvaartsdag met een speciale dienst, die uiteraard gewijd aan datgene wat in de kerk te zien is. De voorganger is ds. Robert-Jan ten Have.
De Pinksterdienst heeft ook als thema Levensadem; zie daarvoor de informatie op de website en in Samenklank. De tijden dat de kerk open is vindt u in de agenda op deze website.

U kunt het boek met de portretten kopen tijdens de openingstijden, maar als er op Tweede Pinksterdag bij het sluiten van de expositie nog boeken voorhanden zijn, dan bieden we ze ook ter verkoop aan tijdens de zomeropenstelling van de kerk op woensdag- en zaterdagmiddag. Behalve het boek met de portretten is er informatie beschikbaar over alle 22 kerken die in onze omgeving meedoen aan Feest van de Geest 2018. U kunt mooie routes samenstellen als u ze allemaal wilt bekijken.

U kunt de aanloop naar het Pinksterfeest volgen via www.feestvandegeest.nl en op de Facebookpagina Feest van de Geest Groningen/Noord-Drenthe.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren