Bijbelquiz

nederlands bijbelgenootschap pkn anloo zuidlarenHierbij nodigen wij u, als werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Zuidlaren, uit voor de jaarlijkse Bijbelquiz, die gehouden wordt op vrijdag 13 oktober om 20.00 uur in de Zijbeuk aan het eind van Domineeskamp te Zuidlaren (schuin tegenover de Dorpskerk). U hoeft zich van te voren niet op te geven. Meldt u zich spontaan die avond. Naast individuen zijn er ook groepen van de verschillende kerken van Zuidlaren uitgenodigd, dus het belooft een heel gezellige en leerzame avond te worden. Jong en oud zijn hartelijk welkom.
Denk niet te snel: ‘Ik ben er te jong voor’. Je steekt er altijd wat van op.
Contactpersoon, Kees Boersema, Beukenlaan 6 Zuidlaren, tel. 050 409 3081

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren