• Start
  • 500 jaar Reformatie: een avonddienst

500 jaar Reformatie: een avonddienst

500 jaar Reformatie pkn anloo zuidlarenOp 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn 95 stellingen een de deur van de Slotkapelte Wittenberg, om duidelijk te maken dat hij het met sommige kerkelijke praktijken in zijn tijd hartgrondig oneens was. Hij verzette zich met name tegen de praktijk van de aflaten. Of hij die stellingen letterlijk aan de deur gespijkerd heeft, dat wagen sommige historici te betwijfelen, maar zoals een Fries spreekwoord zegt: ‘In moai ferhaal moat om in leugen net omgean’. Hoe het ook zij, Luther heeft met zijn stellingen heel wat teweeg gebracht in de kerk. Uiteindelijk liep zijn stellingname uit op een breuk met de kerk van Rome. Iets wat Luther zelf niet gewenst heeft, maar de verschillen bleken te groot en te diep om een breuk te kunnen voorkomen.

In een avonddienst op 31 oktober willen we stilstaan bij dit belangrijke moment in de kerkgeschiedenis. Niet om de breuk te ‘vieren’,
maar wel om stil te staan bij een paar belangrijke gedachten van Luther, die ook voor onze tijd nog relevant kunnen zijn. De
drie voorgangers zullen ieder (kort) hun licht laten schijnen op drie hoofdthema’s in het werk van Luther: vrijheid, Bijbel en
rechtvaardiging. Natuurlijk zullen we ook liederen zingen van de hand van Luther en muziek beluisteren uit zijn tijd.
We hopen op een mooie dienst in de Dorpskerk, op 31 oktober, om 19.30 uur.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren