• Start
  • Rommelmarkt 28 april 2018

Rommelmarkt 28 april 2018

rommelmarkt logoDe voorbereidingen voor de rommelmarkt in 2018 zijn al weer in volle gang! De opbrengst van de markt gaat zoals ieder jaar naar het goede doel.
U kunt een goed doel aanbevelen bij de rommelmarktcommissie, enige voorwaarde is dat het goede doel een stichting is!
Goede doelen kunnnen worden aangedragen bij R. Visser, Hofakkers 2 in Zuidlaren of via de mail: rvisser@pknanloozuidlaren.nl

Heeft u nog goed bruikbare spullen voor de markt? Dan kunt u bellen naar 050 409 3919 voor een afspraak en zo nodig halen we de goederen op.
Er worden geen bedden, kasten, banken en vloerkleden meer ingenomen.

De rommelmarktcommissie.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.