• Start
  • Verslag van de gemeenschappelijke gemeenteavond over de Groene Kerk op 8 maart 2017

Verslag van de gemeenschappelijke gemeenteavond over de Groene Kerk op 8 maart 2017

groene kerk pkn anloo zuidlarenEvenals vorig jaar werd de gemeenteavond begonnen met een korte Vesper. Vervolgens vertelde dominee Altena uit Vries over de Groene Kerk. Hij legde uit dat het een breed thema was, dat zowel betrekking heeft op het omzien naar de medemens als op het zorgvuldig omgaan met de schepping. Daarbij moet de kerk een afweging maken op welke wijze zij zich wil mengen in het maatschappelijk debat, zonder dat er jegens de buitenwereld sprake is van een irritant opgeheven vingertje. Na een korte pauze volgde discussie in acht groepen met verschillende onderwerpen.

Uit de discussies kwam naar voren dat we als Federatie eigenlijk al heel “groen” bezig zijn. Een specifieke vraag was naar de rol van onze federatie in het maatschappelijk debat. Diverse gemeenteleden merkten op dat de Federatie een voorlichtende rol op zich zou kunnen nemen. Doel is anderen te helpen te ontdekken wat onze daden betekenen voor de schepping en de medemens. Op de vraag of onze wijkkerken ook actief zouden moeten zijn in het maatschappelijk debat over deze onderwerpen werd wisselend gedacht. Enerzijds heeft onze Federatie daar zeker een taak, anderzijds moet worden gewaakt voor een moraliserende aanpak met opgestoken vinger.


De meeste aanwezigen zijn van mening dat er voor onze wijkkerken wel een rol is om de gemeenteleden aan te moedigen om “groene activiteiten” te ondernemen. Op de vraag of onze drie wijkkerken zouden moeten toewerken naar de status van Groene Kerk werd wisselend gereageerd. Hoewel de afzonderlijke onderwerpen de sympathie hadden van de aanwezigen, en er al heel veel activiteiten op dit vlak worden georganiseerd, is de indruk dat de gemeente niet zit te wachten op een bordje “Groene Kerk” op de kerkdeur. Overigens is de Magnuskerk al een Groene Kerk.

De deelnemers aan deze avond zagen een bijzondere rol van de Federatie met het thema Eenzaamheid. Daar zouden we tandje bij kunnen zetten. Een vijftal vrijwilligers meldde zich aan om mee te denken.

De gemeenteavond trok ongeveer 60 gemeenteleden. Ze waardeerden de avond met een cijfer ruim boven de 8. De resultaten van de gemeenteavond zullen in de meivergadering van de Federatieraad worden besproken.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren