• Start
  • Thema-avond Open Doors

Thema-avond Open Doors

opendoors pkn anloo zuidlaren‘Het Midden-Oosten staat in brand en christenen lijden daar extra onder. Dag in, dag uit voelen zij wat het betekent om een minderheid te vormen. Ze worden vervolgd, bedreigd en buitengesloten.’

Deze tekst kunt u vinden in de uitgave van Kerk in Actie augustus 2016. Wereldwijd hebben ruim 100 miljoen mensen te maken met discriminatie, marteling, ontvoering en zelfs doodsbedreiging omdat ze christen zijn. Toch houden ze vol. Ze putten hoop en kracht uit het Evangelie en spreken van vertrouwen en troost. Ze worden hierbij gesteund door Open Doors, een internationale christelijke organisatie, met bijbels, boeken, training en praktische hulp.

“We vormen samen het wereldwijde Lichaam van Christus; we zijn één familie. Daarom kunnen we elkaar niet missen“ zo sprak ds. Ron van der Spoel op de laatst gehouden grote landelijke dag van ‘Open Doors’ in november 2016 in de Jaarbeurshal in Utrecht.

Het plaatselijke comité Open Doors gesteund door de gezamenlijke kerken in Zuidlaren, organiseert een thema-avond ter bemoediging van de Vervolgde Kerk. Deze avond vindt plaats op
donderdag 23 maart 's avonds om 20.00 uur in de Meent. (stationsweg 159, Zuidlaren)

Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging, onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Noteert u vast deze avond in uw agenda.
De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden.

Niek Antonides, Chr. Geref. Kerk De Rank
Herre Steegenga, P.K.N. Dorpskerk, Laarkerk, Magnuskerk
Sietse de Vries, Geref. Kerk Vrijgemaakt De Kandelaarkerk

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren