• Start
  • Running Dinner voor Wijk Zuid

Running Dinner voor Wijk Zuid

running dinner pkn anloo zuidlarenNet als vorig jaar zal het Pastoraal team sectie Zuid ook in 2017 weer een running dinner organiseren. We hebben dit gepland op vrijdag 3 februari.
Gemeenteleden die wonen in Wijk Zuid van de Laarkerk, en de wijken Zuides, Winkelakkers en Schuilingsakkers van de Dorpskerk worden van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen.
U kunt zich opgeven als deelnemer(s) en/of als kookadres, (bij voorkeur per e-mail) uiterlijk tot woensdag 25 januari. Voor verdere informatie Klaas Knot, E-mail: kknot@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren