Catecheseprogramma

 • basis catechese pkn anloo zuidlarenBasiscatechese groep 7 en 8 van de basisschool.

  Wat we doen op basiscatechisatie is jullie wegwijs maken met de kerk en de kerkdienst. De indeling van de kerkdienst, wie doet wat? De dominee, ouderling, diaken, koster en organist? We praten over de doop en het avondmaal. Ook gaan we in op grote vragen over het geloof; wie is God? Wat zei Jezus en hoe kijken we naar andere geloven? Het wordt vast een leerzaam en gezellig jaar.

  Het catecheseprogramma start met een bijeenkomst voor de ouders, daarna vervolgen we het programma met 10 bijeenkomsten.
  De thema’s voor de basiscatechese van dit seizoen zijn;
  Blok 1: Thema De Kerkelijke feesten
  Blok 2: Thema De Bijbel, wat is dat voor een boek?
  Het catechisatieprogramma start met een bijeenkomst voor je ouders op woensdag 30 september om 19.30- 21.00 uur in de Meent van de Laarkerk.
  De echte catechisatie voor jou begint op 14 oktober.
  Als jij of je ouders vragen hebben neem dan contact op met ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060 hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

  Data:
  Bijeenkomst ouders: woensdag 25 september om 19.30 uur in de Meent van de Laarkerk.
  Bijeenkomsten jongeren:  woensdag 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 9 maart en 23 maart. 
  Plaats en Tijd: de Meent van 19.00-20.00 uur
  Leiding: ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060 hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

 • basis catechese pkn anloo zuidlarenKlas 1 en 2 Voortgezet onderwijs

  We lezen met elkaar een paar verhalen uit de Bijbel in Gewone Taal en proberen te achterhalen wat de betekenis ervan is voor ons leven in deze
  tijd. Ook nodigen we op een aantal avonden mensen uit die in de kerk een taak vervullen, zoals een diaken, een ouderling, een kerkrentmeester,
  een koster, een organist, om van hen te horen waarom ze ervoor hebben gekozen zich op deze manier voor de kerk in te zetten.

  Data
  De avonden worden gegeven op de dinsdagen
  24 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 10 december, 21 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart.

  Plaats en Tijd
  19.00 – 19.45 uur, de Zijbeuk

  Leiding
  ds. Robert Jan ten Have, tel. 050-4091764, rjtenhave@pknanloozuidlaren.nl
  Laat je van tevoren even weten of je mee wilt doen?

 • perron1234 jeugdwerk pkn anloo zuidlaren

  Iedere maand wordt voor alle tieners van de klassen 1,2,3 en 4 een ontmoeting georganiseerd op Perron1234.com. Daarnaast kunnen tieners ongeveer 5 a 6 keer per jaar op vrijdagavond voor de maaltijd aanschuiven bij Herman van der Kruk en Jenneke Leefsma, Kastanjelaan 40 Zuidlaren.

  Aan de hand van verhalen, spellen en ontmoetingen staan we stil bij de reis die tieners maken. Elkaar ontmoeten en samen een goede tijd hebben is belangrijk. Ook zoeken we wat we uit de bijbel kunnen leren. Het is geen kerkdienst, het is geen catechisatie, het is geen club... het is van alles wat...

  Op de volgende data wordt je verwacht op Perron1234.com. KOM!

  Datum Tijd Plaats
  22 september 10.00 uur het Station
  27 oktober 10.00 uur het Station
  24 november 10.00 uur het Station
  21 december Kerstspecial 19.00 uur het Station
  26 januari 10.00 uur het Station
  23 februari 10.00 uur het Station
  22 maart 10.00 uur het Station
  11 april - 12 april - 'Reis door de Paasnacht' 18.00 uur het Station
  24 mei 10.00 uur het Station
  20 - 21 juni - 'Nacht zonder dak' 10.00 uur het Station

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren