Skip to main content

Ignatiaanse meditatie

Ignatiaanse meditatie pkn anloo zuidlaren!! Wegens te weinig deelname gaat deze cursus niet door !!

In deze vorm van mediteren maak je gebruik van je verbeeldingskracht om een tekst te begrijpen.

De Bijbel is een boek vol verhalen en gedichten. Ze zijn de neerslag van geloofservaringen en ontmoetingen van mensen met God. In de Ignatiaanse meditatie oefenen we het aanvoelen wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Wat boeit me? Wat stoort me? Wat vertelt deze tekst mij persoonlijk? Waar raakt dit verhaal aan mijn levenservaring? De nadruk ligt niet zozeer op het uitleggen van het verhaal, maar vooral op het inleven in het verhaal.

Ignatiaanse meditatie ontleent zijn naam aan de persoon van Ignatius van Loyola (16 eeuw), die op grond van zijn eigen geloofsleven een ‘methode’ ontwikkelde om op zoek te gaan naar God. Hij schreef voor zijn geloofsgenoten het boek Geestelijke oefeningen.
Op drie avonden beoefenen we deze vorm van meditatie, onder begeleiding van da. Gonny de Boer.

Data: dinsdagavond 1 oktober, 15 oktober en 5 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Magnuskerk, Anloo
Opgave bij da. Gonny de Boer, hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail