• Start
  • De restauratie van de Grafkelder in de Magnuskerk

De restauratie van de Grafkelder in de Magnuskerk

Acht jaar geleden had de Stichting Vrienden van de Magnuskerk al het idee de grafkelder, die bloot gelegd was tijdens de vorige restauratie, weer te restaureren. Geld ontbrak lange tijd en de opzet is steeds geweest dit te doen samenhangend met onze wens het koor her in te richten. Afgelopen najaar kwam het onderwerp weer ter sprake en zagen wij af van de herinrichting gezien de kosten en de onzekere financiële situatie van de Magnuskerk.

restauratie grafkelder magnuskerk anloorestauratie grafkelder magnuskerk anloo 01

In goed overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden is toen afgesproken dat de restauratie van de grafkelder kon plaatsvinden in de maanden mei en juni 2016.

Op 16 maart heeft de openbare aanbesteding plaats gevonden met 4 aannemers en op 22 april was de eerste bouwvergadering met het team bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden, de architect Kor Holstein, de aannemer Brandts Bouw uit Groningen, vertegenwoordigers van de Gemeente Aa en Hunze, twee archeologen en een vertegenwoordiger van het college van kerkrentmeesters van de Magnuskerk. Er is wekelijks vergaderd met steeds een terugblik op de afgelopen week en een planning voor de komende week. Leerzaam voor deze kerkrentmeester was zeker wat er allemaal komt kijken bij de restauratie van een monument. De restauratie begon op maandag 23 mei en volgens de strakke planning moest het opgeleverd worden woensdag 29 juni en dat is gehaald!!!

Dinsdagmiddag 28 juni is de kerk schoongemaakt door een zestal vrijwilligers en na de dienst op zondag 3 juli konden de kerkgangers de gerestaureerde grafkelder bekijken.

Het gehele traject is vlekkeloos verlopen mede door de goede en constructieve samenwerking van alle partijen. Ondergetekende speelde de rol van vergunninghouder met veel plezier, want het kostte de Magnuskerk geen geld en zelfs de nieuwe gordijnen werden door de Stichting Vrienden betaald.

Op zaterdag 1 oktober wordt het project feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje waar uiteraard de leden van de kerkelijke gemeente ook een uitnodiging voor zullen krijgen.

Bert Huisman

Voorzitter college van kerkrentmeesters Magnuskerk     
Bekijk hier de gehele restauratie      

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.