• Start
  • Startzondag 18 september

Startzondag 18 september

Programma startzondag 2016deel je leven startzondag pkn anloo zuidlaren
Thema: Deel je leven
Datum: 18 september Aanvang: 10.00 uur Einde: 14.15 uur


10.00 uur Kerkdienst in de Dorpskerk, komt allen

11.15 uur Koffie/thee en ranja drinken; Deel je verhalen

11.45 uur Aanvang programma in en om de Dorpskerk
• Deel je plezier: Spelcircuit voor kinderen van de basisschool. Verzamelen bij het fietsenhok

• Deel je kennis: Fotopuzzeltocht
Fotopuzzeltocht ligt klaar onder de toren, veel plezier!

• Deel je talenten: Liederen zingen
Start in het koor van de kerk

• Deel je leven: Emmaüswandeling in Laarwoud
Start bij de achterdeur

• Deel je creativiteit: Bloemstukjes maken
Verzamelen in de tent

• 13.15 uur Deel je geloof rond de maaltijd
De lunch (lopend buffet) staat klaar in en om de Zijbeuk 

• 14.00 uur Deel je hart
Gezamenlijke afsluiting van de startzondag in de kerk

Traditioneel start het kerkenwerk met de startzondag. Dit jaar vieren we de eredienst samen in één kerk. De leden van de Dorpskerk vergroten hun kerk met een extra tent, waardoor er ruimte is voor iedereen, groot en klein.
In de dienst en de daarop volgende activiteiten staat het thema ‘Deel je leven’ centraal.
Er zijn vele manieren om te delen: delen in geloof, delen in plezier, delen in je talenten, delen in ontmoeting en ga zo maar door. Er zijn activiteiten voor jong en oud. Soms ligt de nadruk van een activiteit meer op de kinderen, dan weer op de ouderen. Soms ligt de nadruk op samen doen en samen delen. Hierna volgt er een eenvoudige lunch in de Zijbeuk en met mooi weer is er ruimte om buiten te genieten van een broodje.
Tot slot willen we rond 14.00 uur de dag met elkaar besluiten met een slotgezang in de kerk.

Wilt u net als vorig jaar een oud theekopje (met schoteltje) meenemen? Dan kunnen onze creatieve gemeenteleden hier weer een bloemstukje op maken. Deze bloemstukjes schenken we aan iemand die wel een hartelijke groet kan gebruiken. Helpt u mee?

Wij zien uit naar u op de 18e.
Met vriendelijke groet,
Antheunis Janse, Bob Zuidersma, Coby Postma, Esther van de Kruk, Jenny Bakker, Sterre Wouda en Wilma de Groot.

laar in en om de Zijbeuk 

• 14.00 uur Deel je hart
Gezamenlijke afsluiting van de startzondag in de kerk

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.