Musical nieuws

musical zeg nooit nooit pkn anloo zuidlarenHierbij weer even wat Musical “Zeg nooit nooit” nieuws.

De “start” van de musical begint op 5 september in de Meent.
Van 19.00 tot 22.00 uur verwachten we dan alle mensen die zich hebben opgegeven voor het toneel. Voor deze deelnemers zal er een auditie plaats vinden onder leiding van Wim Dijkema (regisseur), Judith Lange (dirigent) en Kars Denkema (muzikale vormgeving).

Daarnaast verwachten we van 21.00 tot 22.00 uur alle mensen die zich hebben opgegeven voor het zingen in het koor. Voor een eerste kennis making met Judith Lange en om alvast het programma van de repetitie door te nemen.

Ook deze keer zullen de repetitieavonden voor toneelspelers en koorleden plaats vinden op de maandagavond.

En eerste repetitieavond voor de koorleden is gepland op maandagavond 3 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie nog nader te bepalen. Voor de toneelspelers zal op 12 of 19 september de eerste repetitie gaan plaats vinden. De exacte datum zal op 5 september bekend worden gemaakt of eventueel eerder via de website.

Uitvoeringen: 31 Maart, 1 en 2 April 2017.

Een ieder die graag mee wil doen maar zich nog niet heeft aangemeld, surf naar de website Musical Zeg nooit nooit.
Tevens een verzoek aan degene die zich al heeft aangemeld, weet je nog iemand die mee wil doen aan deze prachtige musical, verwijs hem / haar dan naar de website voor de aanmelding. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Siebe, Triny en Ruud

Vragen ? Mail dan naar: info@musicalzegnooitnooit.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.