• Start
  • Musical Zeg nooit nooit

Musical Zeg nooit nooit

musical zeg nooit nooit pkn anloo zuidlaren

Op maandag 9 mei werd de geplande informatieavond gehouden over de musical, die in september van start gaat. Er waren ruim 30 belangstellenden. Vanaf september vorig jaar zijn, op verzoek van vele deelnemers van de vorige musical aan de slag gegaan met het schrijven van de teksten, de liedjes en de muziek. Op dit moment is het grotendeels klaar!!

De titel van de musical is “Zeg nooit: nooit!” en gaat over het leven in een gevangenis.
Als we over een gevangenis praten hebben we het meestal over een gesloten gebouw achter hoge muren, bedoeld voor mensen die in de fout zijn gegaan en daarvoor gestraft worden. Onder hen zijn er die tot inkeer komen en inzien dat we het met elkaar moeten rooien op deze wereld, dat het vaak een kwestie van geven en nemen is en niet alleen van ”ikke, ikke, ikke”. Gedurende de voorstelling wordt het steeds duidelijker dat niet alleen gedetineerden gevangen zitten. Vandaar de titel: “Zeg nooit: nooit!” Dit kan namelijk ook gelden voor iedereen. De een zit bijvoorbeeld opgesloten in z’n baan, een ander heeft een muur om zich heen opgetrokken en zo zouden we nog wel even door kunnen gaan! Op vaak luchtige wijze passeren in “Zeg nooit, nooit!” tal van onderwerpen de revue. Er wordt geacteerd, gezongen, gedanst en … UITGEBROKEN!
Wil je meer weten over de musical en heb je zin om me te doen? Kijk verder op de website: www.musicalzegnooitnooit.nl
Opgave kan via de website.

Op maandagavond 30 mei worden de audities gehouden, na opgave ontvang je hierover bericht. De repetitieavonden zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is wordt deze informatie op de website geplaatst.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.