• Start
  • Het vergeten graf van Anloo

Het vergeten graf van Anloo

grafkelder magnuskerk pkn anloo zuidlarenDe stichting Vrienden van de Magnuskerk gaat na vele jaren van voorbereiding starten met de restauratie van de grafkelder in de Magnuskerk van Anloo. Met o.a. de opbrengsten van de jaarlijkse Etstoel opvoeringen wordt de opgraving gefinancierd. De restauratie zal starten eind mei van dit jaar en moet in juni afgerond zijn.

Als de grafkelder gerestaureerd is zal deze voor het publiek zichtbaar blijven. Het geeft dan een beeld hoe de rijke landjonkers van Anloo hun doden begroeven. De opgravingen, gebeuren onder leiding van restauratie architect Kor Holstein uit Groningen. Archeoloog Pieter den Hengst uit Midlaren is ook bij dit project betrokken.

Ontdekking grafkelder
Tijdens de laatste grote restauratie van de kerk gedurende de oorlogsjaren werd in het schip van de kerk een trap van veldkeien ontdekt die uit kwam onder de vloer van het koor. De ontdekte ruimte bleek een grafkelder te zijn, met gemetselde wanden en een gewelf. De kelder, van 2,30 bij 1,74 m, werd echter niet verder onderzocht. Prof. Van Giffen verder wilde met zijn archeologisch onderzoek, terwijl de restauratie uitvoerder, Wobbe Alkema verder wilde met restaureren. Helaas werd de grafkelder toen weer afgesloten en bedekt met een plavuizen vloer.
Gelukkig heeft Alkema in zijn dagboek een nauwkeurige tekening van de kelder gemaakt zodat we weten hoe de grafkelder er uit ziet.

Met het onderzoek hopen we straks duidelijkheid te krijgen hoe oud de grafkelder is, wie er in begraven zijn, zijn er nog restanten en mogelijk komt er ook duidelijkheid of het koor een apsis gehad heeft.

Voor zover bekend is de Magnuskerk de enige kerk in Drenthe met een grafkelder.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.