• Start
  • Vrijwilligers Voedselbank

Vrijwilligers Voedselbank

voedselbank pkn anloo zuidlarenDe voedselbank Zuidlaren zoekt vrijwilligers voor de functie van screener:
- maakt afspraken met de hulpvrager voor een huisbezoek, voor een screening of herscreening;
- doet de screening, herscreening en toekenning of afwijzing van voedselhulp;
- hanteert hierbij de richtlijnen, criteria en normbedragen die zijn vastgesteld door de Vereniging Voedselbanken Nederland;
- houdt zich bij de screening aan de Handleiding en toelichting voor screeners van Voedselbank Nederland ZWD;
- gebruikt bij de screening het Aanvraagformulier voor cliënten van de Voedselbank Nederland;
- rapporteert over de uitkomst van screening en hersceening aan de Coördinator cliëntenadministratie;
- zorgt voor het waarborgen van de privacy van de cliënten binnen en buiten de voedselbank.
Als u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u contact opnemen met Frits Haan, fhaan@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.