Paasbrunch 2016

paas brunch zuidlarenNet als in de afgelopen jaren vindt ook dit jaar op Eerste Paasdag, zondag 27 maart, een Paasbrunch plaats.
Met de bedoeling de kerk, maar vooral ook het wezen van kerk-zijn, zichtbaar te laten zijn in het dorp kiezen we daarvoor een centrale plaats in Zuidlaren. Met veel enthousiaste medewerkers toveren we het brinkje voor de Vlindertuin in Zuidlaren om tot een gezellige en uitnodigende picknickplaats. Ontmoeting, delen, samen-zijn en aandacht voor elkaar, dit zijn doelen van deze brunch.

Tussen ongeveer 11.30 en 13.00 uur zijn dorpsbewoners en kerkgangers van harte welkom. Iedereen wordt uitgenodigd om naar “draagkracht” zelf iets in te brengen en dit toe te voegen aan het buffet. Het krentenbrood, de taarten, de belegde broodjes, salades, hartige taarten en pannenkoekjes, alles vond in voorgaande jaren gretig aftrek. Voor de kinderen is er naast iets te eten en te drinken ook een activiteit.

We geven groots ruchtbaarheid aan dit evenement: via spandoeken in het dorp, flyers die bij winkels worden uitgedeeld en die worden toegevoegd aan pakketten van de voedselbank en via Facebook en Twitter. Ook betrekken we andere kerken in Zuidlaren om mee te werken. En natuurlijk roepen we mensen in onze gemeenten op om hun medewerking toe te zeggen. We zoeken mensen die ’s ochtends voor kerktijd willen meehelpen om alles klaar te zetten. U kunt zich opgeven bij:
Tineke Scholte tscholte@pknanloozuidlaren.nl
Greet vd Kruk gvdkruk@pknanloozuidlaren.nl

We hopen u op 27 maart te ontmoeten op de brink bij de Vlindertuin!

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.