• Start
  • Gezamenlijke gemeentevergadering op 9 maart

Gezamenlijke gemeentevergadering op 9 maart

header pkn anloo zuidlarenAfgelopen periode is in de Smalle Kerkenraad en de wijkraden gesproken over het federatieproces en een eventuele fusie van onze drie kerken. Dit gesprek heeft geresulteerd in een visie die we deze gemeenteavond graag met u willen delen. We beginnen op 9 maart om 19.30 uur met een (korte) gezamenlijke Vesper. De locatie is De Meent.

Hieronder de belangrijkste zaken die we met u willen bespreken:
We denken als Smalle Kerkenraad en wijkraden dat er op dit moment geen noodzaak is voor een fusie; en dat een fusie nu meer nadelen dan voordelen heeft. We stellen daarom voor om de komende jaren een federatie van drie samenwerkende wijkkerken te blijven.
Maar we realiseren ons dat dit over vijf jaar misschien anders ligt. We willen daarom blijven investeren in elkaar, zodat we over vijf jaar desgewenst wel tot een fusie kunnen besluiten. Of we dat daadwerkelijk zullen doen weten we nog niet, we kunnen dan namelijk ook besluiten als federatie door te gaan.
Als agenda voor de komende jaren stellen we daarom voor:
1) De gemeente
Een eventuele toekomstige fusie vereist draagvlak in de wijkgemeentes. Een voorwaarde hiervoor is dat de leden van de wijkgemeenten elkaar kennen. Daarom willen we elkaar vaker gaan ontmoeten, gezamenlijke activiteiten ondernemen en werken aan goede communicatie.
2) De activiteiten
We trekken al steeds meer samen op bij onze activiteiten. We kunnen daardoor efficiënter werken, leren van elkaars ervaringen en elkaar helpen. We willen over vijf jaar (bijna) alle activiteiten samen uitvoeren.
3) Het bestuur
Een federatie leidt vaak tot dubbele vergaderingen, zowel gezamenlijk als apart in de wijkraad. Dat leidt tot stroperigheid in de besluitvorming en kost veel tijd. We willen dit terugdringen door een goede taakverdeling tussen de wijkraden en de gezamenlijke (Smalle) Kerkenraad. Daardoor ontstaat ruimte die we willen invullen door meer aandacht te geven aan inhoudelijke discussie over het kerkelijk beleid.
Martien Visser, scriba Smalle Kerkenraad

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.