• Start
  • Oikocredit helpt mensen, U helpt Oikocrediet

Oikocredit helpt mensen, U helpt Oikocrediet

Oikocrediet

Oikocredit voorziet instellingen in derde wereldlanden van kapitaal voor microfinanciering van particulieren, arme mensen en kleine ondernemers. Mensen die geen onderpand hebben kunnen niet lenen bij commerciële banken. Oikocredit bestaat 40 jaar en het is ontstaan tijdens een bijeenkomst van de wereldraad van kerken.

Oikocredit geeft geen geld, maar leent het uit. Vaak maar kleine bedragen van 100 of 200 Euro. Na terugbetaling met rente wordt het geld opnieuw gebruikt voor een andere ondernemer. Ondernemer in onze termen tussen aanhalingstekens. Een paar voorbeelden, 100 jonge kuikens en voer voor acht weken. een naaimachine voor een vrouw die kleren maakt, een diepvries voor vrouw die in het weekend in het meer vist en die zoveel vangt dat ze kan invriezen, een smid die gereedschap nodig heeft om de ploegen te repareren van de kleine boeren in de omgeving, een boer die na de mislukte oogst van het vorige jaar zaaigoed nodig heeft. Alle 3 de kerken hebben al een aantal jaren kleine bedragen geleend aan Oikocredit. De diaconie van dorpskerk heeft kortgeleden € 10.000,- uitgeleend. De diaconie van de Laarkerk denkt nog na over het inzetten van de reserve. De diaconie geeft het niet weg maar leent het. In plaats van een spaarrekening bij een bank in Nederland wordt het beschikbaar gesteld aan Oikocredit. Het rendement voor de diaconie is 1,55 %.

37 Miljoen mensen in 63 landen maken gebruik 800 miljoen Euro aan microckrediet via Oikocredit. Ook wil wij een beroep doen op u om een deel van uw mogelijke reserve uit te lenen aan Oikocredit. U geeft uw geld niet weg maar leent het uit. U krijgt een vergoeding van 1,55 %. Het is vrij opneembaar binnen een termijn van ongeveer zes weken. Begraaf uw talenten niet bij een bank in Nederland maar leen het uit aan de buren in arme landen.      

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.