• Start
  • Liberaal christendom: ervaren, doen, denken.

Liberaal christendom: ervaren, doen, denken.

liberaal christendom wouter slob zuidlarenOp 30 januari is bij uitgeverij Skandalon het boek Liberaal christendom: ervaren, doen, denken verschenen. Volgens de uitgever is dit boek de presentatie van een liberaal christendom waar binnen én buiten de kerk naar werd uitgekeken. Er wordt dus hoog ingezet. Onder de naam Relivant schreven elf theologen mee aan dit boek. De redactie was in handen van prof. dr. Rick Benjamins, drs. Jan Offringa en prof. dr. Wouter Slob. Tijd om hen een aantal vragen voor te leggen over de achtergrond van dit boek.

 

Wat is de reden om dit boek te schrijven? Waar zit de urgentie om het te schrijven?
Jan Offringa: ‘Voor mij is het een kwestie van lef. Hier staat een collectief van liberale theologen dat helder en genuanceerd verwoordt waar het vandaag de dag in het christendom op aankomt.’
Rick Benjamins: ‘Volgens ons hoort religie bij de belangrijke leveranciers van zingeving. Religie leert ons, hoe we met anderen in de wereld kunnen staan. Ze is behulpzaam bij het ontwikkelen van een levenskunst, die probeert te onderscheiden wat van waarde is.’

In de inleiding lezen we dat het boek tot stand is gekomen in een groepsproces: wat kost dat en wat levert dat op?
Wouter Slob: ‘Worsteling, als antwoord op beide vragen. Maar juist in de schuring komen we voorbij ons eigen gelijk. En daarin is ook zo’n worsteling met elkaar een zinvol proces. Als religie betekenisvol is, dan nooit als uitdrukking van het eigen gelijk, maar altijd als betekenisvolle correctie daarvan.’

Liberaal heeft al snel een politieke connotatie, voor jullie is het duidelijk iets anders. Wat is voor jullie essentieel voor een liberaal christendom en een liberale theologie?
Jan Offringa: ‘We zullen af en toe moeten toelichten dat dit boek niet de huistheologie behelst van de VVD of D66, maar hopen dat de term ‘liberaal’, die in de Engelstalige kerkelijke wereld heel gebruikelijk is, eenheid brengt in de verwarrende veelstemmigheid van dit moment (open, modern, vrijzinnig, vrijdenkend).
Rick Benjamins: ‘Als je aan theologie het woord ‘liberaal’ toevoegt, bedoel je dat er niet een instantie is die van buitenaf kan bepalen of opleggen wat jij moet geloven. Dus geen paus, geen kerk, geen geloofsbelijdenis of gedachtenstelsel dat dwingende voorschriften geeft. Maar wel een open en zelfkritische houding om de inzichten van het christendom in onze wereld te beluisteren en te doordenken.’

Voor wie is dit boek zoal geschreven? Kun je daar wat meer over vertellen?
Wouter Slob: ‘We hopen te kunnen verduidelijken waarom het christelijk geloof zinvol en relevant is en willen daarmee mensen aanspreken die daarnaar zoeken. Die mensen vinden we binnen de kerk (ook in onze eigen kerkelijke praktijk), maar we hopen ook zeker mensen te interesseren die de kerk als achterhaald hebben verlaten.’

Geeft dit boek ook antwoorden, bijvoorbeeld op de vraag naar wat we kunnen geloven en wat kunnen doen?
Rick Benjamins: ‘Jazeker, maar het geeft geen voorschriften. Dat zou niet passen bij een liberale theologie. Het is ook geen woudlopershandboek, waar Kwik, Kwek en Kwak in precaire situaties precies de goede tip of handleiding vinden. Het boek geeft waarschijnlijk vooral inzicht in een geloofshouding, van waaruit je kunt geloven en doen.’

Wat heeft dit boek te bieden aan een agnost of atheïst, aan een orthodox gelovige of aan de eeuwige zoeker?
Wouter Slob: ‘De orthodoxe gelovige zal zich kunnen herkennen in de actuele zeggingskracht van het geloof en hopelijk toejuichen dat naar de relevantie van klassieke theologische thema’s wordt gezocht. De atheïst zou zich achter de oren moeten krabben dat vanuit vrije keuze hier de optie van geloven wordt aanbevolen. Voor beiden voldoende aanleiding om tegen aan te schuren!’
Rick Benjamins: ‘Een agnost zal hopelijk merken dat wij geen kennis naar binnen willen proppen waarover hij zelf geen uitspraak wil doen. Een atheïst zal hopelijk merken, dat de God die hij ontkent de onze ook niet is. De eeuwige zoeker krijgt hier stof om door te zoeken en tegelijk de waarschuwing dat eeuwig zoeken ook een poging kan zijn om een confronterende waarheid te ontlopen.’

Wat voegt het boek toe aan bestaande theologische publicaties en waarin onderscheidt het zich bovenal?
Jan Offringa: ‘In dit boek wordt op toegankelijke wijze een visie gepresenteerd die velen echt als nieuw zullen ervaren.’
Rick Benjamins: ‘Het boek is geschreven door mensen die weten waarover ze het hebben. Die mentaal binnen een niet meer christelijke wereld leven, maar daarin de christelijke traditie doorvertalen. Dat maakt het onderscheidend.’

Liberaal christendom: ervaren, doen, denken
240 blz. | Gebonden met stofomslag | 21,95

Verschijningsdatum 30 januari

Te koop via de boekhandel (van harte aanbevolen), bij bol.com en in de Meent.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.