• Start
  • 40 dagen tijd, 1 gezamenlijk project

40 dagen tijd, 1 gezamenlijk project

diaconie pkn anloo zuidlarenDit jaar hebben de gezamenlijke diaconieën ervoor gekozen om tijdens de 40dagentijd niet zes, maar één project centraal te stellen. Het project in Ghana leent zich hier uitstekend voor. Het werk van de Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) is als een diamant met veel kanten. Zending, inkomensondersteuning, gezondheid, onderwijs. De PCG biedt complete en veelzijdige hulp aan de allerarmsten in Ghana. Elke week staat een ander aspect van hun werk centraal. 

20 maart - Kinderen

In Ghana reizen veel kinderen en jongeren van het platteland naar de hoofdstad Accra om daar te gaan werken. Soms op eigen initiatief, maar vaak gestimuleerd door familie en vrienden. Meestal is de familie zich er niet bewust van dat ze hiermee hun kinderen blootstellen aan mensen die niet het beste met ze voor hebben. Veel kinderen moeten gedwongen zwaar werk doen. Ze krijgen problemen omdat ze hoge schulden maken of komen in de prostitutie terecht. De Kerk in Actiepartners in Ghana slaan de handen ineen om dit te voorkomen. Ze werken in de dorpen aan bewustwording, vangen jonge slachtoffers in de een vak leren en eventueel terug kunnen naar huis.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.