• Start
  • ‘Onze Opdracht’ brengt ‘Levend Water’ in de Laarkerk

‘Onze Opdracht’ brengt ‘Levend Water’ in de Laarkerk

levend water voorstelling Laarkerk ZuidlarenDe bijbel is een eeuwenoud boek en wat kunnen mensen van 2016 er eigenlijk nog mee? Wat heb je aan die verhalen over mensen die duizenden jaren geleden leefden op aarde? Helemaal in het begin van de bijbel wordt er verteld over water en dat gaat door tot aan het eind.
In het dienstvullende programma ‘Levend Water’, dat gospelkoor ‘Onze Opdracht’ uit Dwingeloo op 14 februari om 19.00 uur op zal voeren in de Laarkerk te Zuidlaren, komt het water in de vorm van een persoon tot leven.

Het water neemt de aanwezigen als het ware bij de hand en het neemt iedereen mee op zijn weg door de bijbel van Genesis tot aan Openbaring.
Er is zang en muziek, er zijn mooie lichteffecten, via de beamer worden de teksten met bijzondere afbeeldingen getoond en er is veel toneelspel. Tijdens deze ‘wandeling’ door de Bijbel zijn er ontmoetingen met bekende Bijbelse personen zoals Noach, Mozes, Naäman, Jona, de vrouw bij de put, Johannes de Doper, Petrus en Pontius Pilatus. Ze krijgen allemaal te maken met water, iedereen op zijn eigen manier en in zijn eigen situatie.
En wat zal blijken? Deze mensen leefden in een heel andere tijd, maar de gevoelens en ervaringen zijn dezelfde als die van mensen uit 2016.
Je afgewezen voelen als je Gods weg probeert te gaan, niet meer weten wat je aan moet met je kind, de zondebok zijn, de schuld aan een ander geven, te weinig vertrouwen hebben in God, door God gebruikt worden om een ander te helpen, vertellen dat je Jezus hebt gevonden in je leven, angsten en twijfels voelen, ervaren dat God je nooit alleen laat, enz., enz.
Wandelt u, wandel jij mee? Dan zul je zien dat Gods licht het altijd weer zal winnen van het duister en dat er Levend Water zal zijn voor iedereen die de Bron weet te vinden.
Voor meer informatie en foto's zie: www.onzeopdracht.webklik.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.