• Start
  • Voor hetzelfde geld geeft u meer: steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer: steun uw kerk met een periodieke gift

diaconie pkn anloo zuidlarenWaarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente, dus ook uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans), aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60,-) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel (of een deel hiervan) ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op http://pkn.schenkcalculator.nl/ welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.
In onze actie kerkbalans van 2016 zullen wij ook extra aandacht vragen om uw jaarlijkse (vrijwillige) gift eventueel om te zetten in een periodieke gift.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Het College van Kerkrentmeesters kan het voor u regelen en/of uw vragen beantwoorden.

Neem dan contact op met:

Magnuskerk: Anne Schreur anneschreur@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk: Klaus Scholte klausscholte@pknanloozuidlaren.nl
Dorpskerk: Bert Verboom bertverboom@pknanloozuidlaren.nl

Periodieke Gift Actie Kerkbalans PKN Anloo Zuidlaren
Klik voor een groter plaatje

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.