Skip to main content

Statushouders en Oekraïners

vredestein dennenoordDe gemeente heeft een overeenkomst gesloten met Lentis voor de opvang van 35 Oekraïners en 25 statushouders in Huize Vredestein op het Lentis-terrein. De intentie is om per 1 augustus de mensen er in te laten trekken. De gemeente wil weer graag met de kerken en vrijwilligers samenwerken om de mensen welkom te heten en hen op weg te helpen. Er komen klusdagen (17-19 juli) waarvoor mensen worden gezocht. Vanaf 1 augustus zoeken we mensen die hand- en spandiensten willen verrichten en gezelschap willen bieden voor een dagdeel (eventueel per week) en vrijwilligers die eventueel maatje willen worden van een (of meer) statushouders om ze op weg te helpen. Op 10 juli vanaf 19.00 uur is er de mogelijkheid om te komen kijken bij pand Vredestein en zal er meer informatie worden gegeven en vragen worden beantwoord. Voor de aankleding van het pand zijn we nog op zoek naar een paar mooie en goed werkende schemerlampen en grote vloerkleden. Hiervoor graag contact opnemen met Gerda Elsinga (06-10445785). Voor de rest van de aankleding zijn we zoals het nu lijkt voorzien. Nadere informatie volgt nog.

Mede namens projectleider Gerda Elsinga en Thalina van Rensse, Karel van der Velden.

Heeft u vragen of wilt u zich al aanmelden? vluchtelingen@raadvankerkenzuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail