Skip to main content

Feest van de Geest 2024

Ingeborg Entrop feest van de geest 2024In het Hemelvaartsweekend is de kerk open op 9, 11 en 12 mei en in het Pinksterweekend op 18, 19 en 20 mei steeds van 13.00 tot 17.00 uur. Er is een folder waarin alle kerken en kunstenaars vermeld zijn. 
Folder :->  pdfDeelnemende Kerken Noord-drenthe en Groningen482.16 KB

In de Dorpskerk exposeert Ingeborg Entrop die het volgende schrijft: “Dit jaar is het thema troost. In mijn bijdrage stel ik de vraag centraal: wat is de reikwijdte van troost?”

Omdat ik als kunstenaar met omgevingsgeluid als materiaal werk, ben ik eerst gaan nadenken wat ik een troostgevend geluid vind. Ik kwam daarbij uit op het geluid van kerkklokken, van oudsher een geluid dat een gemeenschap bindt en daardoor geborgenheid, veiligheid en troost kan bieden. Een toevallige vondst in de Groninger Archieven van een kaart uit 1676 met daarop ingetekend de stadslanderijen die "onder de klocken-slach van Zuit-laeren" vielen, wakkerde mijn interesse voor het geluid van de Dorpskerkklok verder aan. De vraag wat de reikwijdte van troost is, heb ik daarom vertaald in: wat is de reikwijdte van de klok van de Dorpskerk?

Om daarop een antwoord te vinden ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Ik ben op verschillende afstanden van de Dorpskerk gaan luisteren of ik de klok kon horen beieren. Op al deze plekken heb ik geluidsopnames gemaakt. Van die opnames stel ik een compositie samen die tijdens de expositie doorlopend te horen zal zijn in de Dorpskerk. Parallel daaraan toon ik een fotoserie van de plekken waar ik de klok (soms nog maar net) kon horen.

Omdat ik niet overàl in de omgeving van de Dorpskerk kan luisteren heb ik ook de hulp ingeroepen van zoveel mogelijk gemeenteleden. In een enquête heb ik gevraagd of zij op de plek waar ze wonen de Dorpskerkklok kunnen horen beieren. Op basis van die antwoorden en mijn eigen onderzoek stel ik een geluidskaart samen, waarop te zien is waar de klokken te horen zijn en waar niet. Dit geeft een beeld tot waar de troost reikt die de Dorpskerk in de vorm van klokgelui biedt anno 2024.

Ik heb in de enquête ook gevraagd wat men een troostgevend geluid vindt. Voor mij is dat het geluid van een kerkklok, maar wat ervaren anderen als troostgevend geluid? Op die vraag kwamen veel mooie antwoorden. Deze verwerk ik tot een zogenaamde "troostpartituur".

Mijn bijdrage aan Feest van de Geest is dus een soort mini-expositie bestaande uit een geluidswerk, een fotoserie, een geluidskaart en een troostpartituur. De geluidskaart en de troostpartituur kunnen tijdens de expositieperiode door bezoekers worden aangevuld. Pinksteren markeert het einde van de expositie, maar het werk is dan wat mij betreft niet klaar: ik ben van plan om een en ander in een kunstenaarsboekje te publiceren en ik hoop dit boekje op termijn te kunnen aanbieden aan de gemeenteleden, zonder wier hulp ik een groot deel van mijn te presenteren werk niet had kunnen maken.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail