Skip to main content

Paasgroet Classispredikant Groningen-Drenthe

paas boodschap 2024 pkn anloo zuidlarenIk vroeg hem, om aan het begin van die kerkdienst aan mij vragen te stellen: ‘Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Alle nachten slapen we, maar nu zijn we wakker.’ Ik antwoordde hem dat dit de nacht is waarin het lege graf werd gevonden en dat we vieren dat Jezus de macht van de dood heeft overwonnen. Zo gingen we verder. Hij vroeg, ik antwoordde. Een mooi samenspel in een verder stille, donkere kerk.

Nadat het paasverhaal had geklonken, week dit donker uiteen. Werden er kaarsen aangestoken, klonk er hemelse muziek, werden er witte bloemen en witte kleden binnengebracht en zo werden we omstraald door een blinkend licht. Teade keek zijn ogen uit. Hij straalde, zoals de kaarsen straalden. Het Goddelijk Licht verlichtte hem. Hij was vol verwondering en voelde haarfijn aan dat hier iets bijzonders had plaatsgevonden. Teade had even geen vragen meer en het was alsof hij de opgestane Heer had ontmoet.

Na afloop van de dienst zei hij eigenwijs: ‘Ik heb genoten, dominee!’

De volgende dag, op paasmorgen, was Teade er weer. Hij bracht me een stuk cake. Traditioneel paasgebak door zijn moeder gemaakt. Het heeft me heerlijk gesmaakt. ‘Ik heb genoten!’

Zondag is het Pasen, het feest van de opgestane Heer. Moge ook u en jullie de levende Christus ontmoeten.
Ik wens u, mede namens het Breed Moderamen van onze classis, een gezegend Paasfeest.

Ds. Ellen Peersmann
Classispredikant
e.peersmann@protestantsekerk.nl

afb.: Arcabas, veelluik van Scherpenheuvel

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail