Skip to main content

‘Visjesdienst’ in de Dorpskerk

visjesdienst pkn anloo zuidlarenOp zondag 12 november wordt in de Dorpskerk een bijzondere dienst gehouden, waarvoor alle kinderen die na de restauratie van deze kerk in 2004 hier gedoopt zijn mét hun ouders en grootouders speciaal zijn uitgenodigd. Zij ontvangen dan het ‘visje’ dat na hun doop in het visnet aan de noordwand van de kerk is bewaard. Onlangs is dit visnet weer verwijderd en tijdens deze dienst worden deze visjes aan hun ‘rechtmatige eigenaars’ terug gegeven. Het zal een interactieve dienst zijn, waarbij de kinderen ook persoonlijk worden betrokken. Uit de Bijbel lezen wij Matteüs 13: 47-48, over het net dat ‘vol’ moet worden. Naast de speciaal uitgenodigde kinderen is deze dienst ook voor alle andere kinderen leuk om mee te maken. Allemaal dus van harte welkom op 12 november in de Dorpskerk! De dienst wordt geleid door ds. Robert-Jan ten Have en begint om 10.00 uur.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail