Skip to main content

World Servants reis naar Malawi

Logo World Servants Anloo ZuidlarenOp een hete zondagmiddag hadden we op 10 september de eerste informatiebijeenkomst voor een diaconale jeugd reis. We willen graag met een groep jongeren scholen bouwen in het Afrikaanse land Malawi. Malawi is een van de armste landen in de wereld en veel kinderen, en vooral ook meisjes, kunnen vaak niet naar een school. Het wordt een mooi project dat we samen met World Servants en organisaties in Malawi gaan organiseren.

De eerste enthousiaste jongeren, ondermeer uit de Dorpskerk en de Laarkerk en hebben zich al gemeld. Op zaterdag 28 oktober om 19.00 uur is de volgende informatiebijeenkomst in de Meent. We hopen en verwachten dat de groep de komende maand nog verder groeit. De ervaringen die we hebben met eerdere reizen naar Zambia, Bolivia en Ghana zijn heel positief.

Om de reis mogelijk te maken steken we het komende jaar de handen uit de mouwen en zullen we leuke acties organiseren. We hopen dat iedereen mee wil doen als we kook cafés organiseren, heel veel pannenkoeken willen gaan bakken voor een wereldrecord en TT-stoeltjes gaan schoonmaken. En zo zullen er vast nog wel meer plannen en ideeën ontstaan.

Op onze website www.worldservantsanloozuidlaren.nl kunt u meer informatie vinden.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail