Skip to main content

Bestemming Rommelmarkt 2024

rommelmarkt logoHet is nog zomer op het moment dat ik dit schrijf half augustus. Na een lange tijd met vrij veel regen wordt het weer wat beter. Maar: dat betekent ook dat de herfst in aantocht is en dat we weer aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de rommelmarkt van 20 april 2024.

U kunt meedenken, want er moet een bestemming gevonden worden voor de opbrengst. Weet u een goed doel waarvan u denkt dat men extra ondersteuning kan gebruiken; dan horen we dit graag van u, uiterlijk 1 oktober a.s.

U kunt uw goede doel onder de aandacht brengen bij de rommelmarktcommissie. Wat daarbij belangrijk is, is dat het goede doel transparant is, dat de organisatie duidelijke informatie beschikbaar heeft en dat ook duidelijk is waar het geld voor bestemd is. De medewerkers van het goede doel moeten ook in staat zijn om het project toe te lichten door middel van een presentatie. Vanwege eventuele subsidies is het ook belangrijk dat er sprake is van een Stichtingsvorm. Als er daarnaast ook nog sprake is van binding met de plaats Zuidlaren of directe omgeving dan is dat een extra pre.

In de bijeenkomst eind oktober zal de rommelmarktcommissie aan de hand van de ingediende projecten een voorstel formuleren voor de Wijkraad van de Laarkerk. De Wijkraad zal vervolgens de beslissing nemen over de definitieve besteding van de opbrengst.

Daarna zult u via Samenklank en website geïnformeerd worden over het goede doel van 2024.
U kunt uw doel doorgeven via de mail: rommelmarkt@laarkerk.nl
Wout Neutel en Ruud Timmer

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail