Skip to main content

Morgendienst 23 april 2023 in de Dorpskerk

advent verspers dorpskerk pkn anloo zuidlarenIn tegenstelling tot wat in Samenklank vermeld staat, is er op 23 april 's morgens gewoon om 10.00 uur een dienst in de Dorpskerk, met ds. R.J. ten Have als voorganger.
Oorspronkelijk zou er deze morgen een gezamenlijke dienst worden gehouden in de Laarkerk, waarin mw. ds. Anita Akkerman tot predikant zou worden bevestigd.
Op haar verzoek is deze dienst echter naar de middag verplaatst. Aanvang: 14.30 uur in de Laarkerk.
Zodoende heeft het moderamen van de federatieraad gevraagd om deze morgen gewoon een dienst in de Dorpskerk te houden, die voor leden van beide gemeentes toegankelijk is.
Aan dat verzoek heeft de wijkraad van de Dorpskerk graag gehoor gegeven en zal er deze morgen dus gewoon een dienst worden gehouden.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail