Skip to main content

Volksdevotie, kerk en feesten in Zuidlaren tussen 1180 en 1701

pkn dorpskerk zuidlarenOp donderdag 20 april 20.00 uur organiseert de Dorpskerk een open avond voor belangstellenden met al thema: Volksdevotie, kerk en feesten in Zuidlaren tussen 1180 en 1701.
De kerk is open vanaf 19.30 uur, waar u ontvangen wordt met een kopje koffie of thee. De toegang is gratis.

Wat kunt u verwachten
De avond wordt omlijst met middeleeuwse kerkmuziek en ook willen we orgelmuziek laten horen uit de overgang van de katholieke naar de protestantse eredienst.
In de lezing zal Frans Lauxen vertellen over de kerstening van Drenthe die omstreeks 800 begon, maar het Christendom werd pas vanaf omstreeks 1100 het algemeen aanvaarde volksgeloof. Het duurt dan nog anderhalve eeuw voordat er ook in Zuidlaren een kerk wordt gebouwd. Totdat men een eigen kerkgebouw kreeg, moesten de mensen naar de kerk van Anloo, de moederkerk van het dingspil Oostermoer.

In de lezing zal de heer Lauxen een beeld proberen te schetsen wat het betekende voor een kleine boerengemeenschap om een kerk te bouwen. De abt van het klooster van Aduard had een dikke vinger in de pap van de Noord-Drentse kerkelijke en wereldlijke zaken.

Uitgebreid zal ingegaan worden op de volksdevotie waarvan de Mariaverering de kern werd. Middeleeuwse kerken kregen bij hun inwijding een patroonheilige, maar die van Zuidlaren is tot nu toe niet bekend, Ook daarover zal de heer Lauxen zijn licht laten schijnen.
Het kerkelijke leven bepaalde het ritme van het Dorpsleven. De inwijding van de kerk ging gepaard met feestelijkheden en daartoe hoorde dikwijls een markt met bijbehorend vertier. Wat is de relatie tussen de Zuidlaardermarkt en de kerk?

Dankzij dit onderzoek kennen we de naam van bijna alle pastoors die de kerk van Zuidlaren hebben gediend vanaf de bouw van de kerk tot de door stadhouder Willem Lodewijk opgelegde reformatie van 1598. Die overgang naar de reformatie verliep bepaald niet soepel wat men o.a. kan lezen op het predikantenbord dat in 2001 in de kerk is onthuld.
De avond wordt afgesloten met de overhandiging van een bord met alle pastoors en een passend Mariabeeld, dat een plaatsje in koor van de kerk zal krijgen.

Het hele programma duurt ongeveer 70 minuten.
Weet u van harte welkom.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail