• Start
  • De weg naar Pasen toe

De weg naar Pasen toe

op weg naar pasen pkn anloo zuidlarenHet groeiend liturgisch besef in de protestantse wereld heeft er inmiddels toe geleid dat in steeds meer gemeenten de diensten in de aanloop naar Pasen anders worden vormgegeven dan in het verleden. Ook in Anloo en Zuidlaren is dat het geval. Waar vroeger alleen op Goede Vrijdag en de Paasmorgen een dienst werd gehouden, zijn er nu diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op de avond van Stille Zaterdag. Hoewel de meesten langzamerhand gewend zijn aan deze voorbereiding op het Paasfeest, weet nog lang niet iedereen waaróm we dit tegenwoordig zo doen. In een drietal bijeenkomsten in de veertigdagentijd willen wij daarom wat uitgebreider stilstaan bij de diensten in de aanloop naar Pasen, zowel theologisch als liturgisch.
Data: 13, 21 en 28 maart
Locatie: de Zijbeuk
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Informatie en opgave bij ds. Robert-Jan ten Have, 050 409 1764 of rjhave@pknanloozuidlaren.nl 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren