Skip to main content

Nieuwe predikant Laarkerk

Op donderdag 19 januari heeft de wijkraad van de Laarkerk op een gemeenteavond de naam bekend gemaakt van de predikant die men wil beroepen. Er is uitleg gegeven over de gevolgde procedure en in een interviewfilmpje heeft de kandidaat zichzelf voorgesteld. De kandidaat is op de hoogte gesteld dat er unaniem wordt uitgekeken naar de komst van de kandidaat. Helaas wordt de naam hier nog niet bekend gemaakt. Er is nog een periode van 7 dagen, waarin, volgens de plaatselijke verordening, bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Pas na deze periode kunnen en zullen de voorzitter en scriba van de Laarkerk de beroepingsbrief persoonlijk gaan overhandigen en verder nader kennis maken.
In overleg met de kandidaat is besloten het interviewfilmpje dan ook nog niet openbaar te maken. Als de kandidaat ingaat op de beroeping zal binnen drie maanden de losmakings- en intrededienst plaatsvinden. Nadere informatie volgt.

Met vriendelijke groeten,
Karel van der Velden
Voorzitter Laarkerk

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail