Skip to main content

Week van gebed 15 t/m 22 januari

pkn anloo zuidlaren week gebed 2023De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in het gebed een plek te geven. 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 is voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Het thema ‘Doe goed, zoek recht’ is gekozen naar aanleiding van Jesaja 1 vers 17. De dood van George Floyd in Minnesota in 2020 bracht wereldwijd een beweging op gang waarin racisme wordt besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid. 
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). 
Meedoen aan de gebedsweek in Zuidlaren:
De gezamenlijke dienst als afsluiting van de week van gebed is op 22 januari om 10.00 uur in de Laarkerk. In deze dienst zal ds. Jelle van Slooten voorgaan. In de hieraan voorafgaande week zal er op drie avonden een gebedsuur worden gehouden: 
- Maandag    16 januari    19.30 in de Kandelaarkerk
- woensdag   18 januari    19.30 in de Laarkerk
- donderdag 19 januari    19.30 in de Rank

Een ieder is van harte welkom om een of meerdere gebedsbijeenkomsten bij te wonen. 
Gebedsgroepen van de Dorpskerk, Franciscus paro-chie, Kandelaarkerk, Laarkerk, Magnuskerk en de Rank 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail