Skip to main content

De eerste grootscheepse Jodenvervolging in het nationaal-socialistische Duitsland.

In de nacht van 9-10 november 1938 werden in Duitsland aanvallen gedaan op joden en hun bezittingen. Meer dan 20.000 Joden werden gearresteerd.
Bijna 300 synagogen en honderden winkels werden vernietigd.Vanwege al het gebroken glas wordt deze nacht wel 'De Kristalnacht' genoemd.
De Joden kregen van de toenmalige regering een rekening van één miljard mark gepresenteerd; bovendien hoefden de verzekeringsmaatschappijen hun Joodse
cliënten de schadevergoeding niet uit te keren.De 'Kristalnacht' betekende een verscherping van de antisemitische (Jodenhaat) politiek.
Helaas neemt het antisemitisme weer toe. In Oost-Duitsland wordt weer geluisterd naar liederen over 'de heldendaden van Duitse soldaten’.
Men hoort zelfs weer het lied 'Deutschland,Deutschland úber alles, über alles in der Welt'.

In verband hiermee organiseert De Historische Vereniging Zuidlaren een tentoonstelling in de synagoge in Zuidlaren op
dinsdag 8 november en woensdag 9 november ‘s avonds van 19.00 tot 21.30 uur.
U bent van harte welkom.

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail