• Start
  • Zorgen over uw energie rekeningen?

Zorgen over uw energie rekeningen?

Energie armoedeAl eerder schreven we over de aanpak van energie armoede in de Gemeente Tynaarlo. Er is een flyer rond gegaan en deze is op de website geplaatst. Doel was dat mensen die problemen hebben om hun energie rekening te betalen zich melden bij de gemeente Tynaarlo.
De respons hierop bij de gemeente Tynaarlo is tot nu toe niet groot geweest. We weten niet precies waarom.

Daarom brengen we dit onderwerp nogmaals onder uw aandacht.

Er is de laatste tijd veel publiciteit geweest dat gezinnen en alleengaanden door de gevolgen van verhoging van energie en kosten van levensonderhoud in financiële problemen geraken. De regering heeft hiervoor geldelijke ondersteuning toegezegd. De invulling ervan ligt bij de gemeenten.

Het eerste dat nodig is dat betreffende personen/gezinnen die in financiële problemen raken of dreigen te geraken, hun 'vinger opsteken' en zich melden bij de gemeente Tynaarlo. Daar kan men 'eerste hulp bij geldzaken verlenen'. Vraag hulp aan via telefoon nummer 0592 – 266 737 of via E-mail: ehbg@tynaarlo.nl.

Schroom niet en meldt u wanneer u financiële zorgen hebt!

Ook als u weet hebt van familie of buren die hierover zorgen hebben, geef hun deze informatie door.
Vanuit de diaconie hebben we contact met de gemeente en waar nodig geven wij ondersteuning in samenspraak met de gemeente Tynaarlo.

Namens de diaconieën van Vries, Eelde en Anloo / Zuidlaren.
Wim Vrieling wimvrieling@laarkerk.nl

De Stiep wil vol energie de toekomst in!
Zorgboerderij de Stiep heeft het, net als velen in deze tijd waarin energiekosten de pan uit rijzen, ook lastig.
De kosten voor energie om het voor deelnemers en dieren werkbaar en leefbaar te houden doen een aanslag op het spaarpotje dat bedoeld was om binnenkort te starten met een nieuwe speeltuin/beweegpark voor iedereen.

Rond deze tijd ontvangt ieder huishouden voor de tweede keer een bedrag van
€ 190 als tegemoetkoming in de energiekosten. Misschien heb je dit zelf hard nodig. Maar misschien kun je het geheel/gedeeltelijk missen. In dat geval vragen we je vrijmoedig om het bedrag in te zetten voor onze niet-gesubsidieerde zorgboerderij.
Je kunt je gift overmaken op rekeningnummer NL38INGB 0685 7576 17 t.n.v. Stichting WerkPro en o.v.v. Energiegift speeltuin de Stiep 1228

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren