Skip to main content

Pastorale cursus ‘Tussen zeggen en zwijgen’

pastoraat pkn anloo zuidlarenDit winterseizoen wordt er weer een cursus pastoraat gegeven voor pastorale ouderlingen, pastoraal medewerkers, bezoekers en belangstellenden uit de gemeenten.
Het voeren van een pastoraal gesprek wordt er niet eenvoudiger op in een tijd, waarin het geloof zijn vanzelfsprekendheid verliest en velen de kerk de rug toekeren. Pastoraal medewerkers, ouderlingen en bezoekers kunnen hierover meepraten.
Aan de hand van een aantal ‘grondwoorden’ bezinnen we ons op de pastorale praktijk in de gemeente. De cursus bestaat uit vier avonden met als doel, een steuntje in de rug en bemoediging onderweg voor hen die in onze gemeenten bezig zijn met bezoekwerk.
Wilt u meedoen? Van harte welkom! Wij vragen u om u op te geven. U ontvangt dan ruim van tevoren enkele bladzijden leesstof over het grondwoord van de avond. Vooraf lezen is geen vereiste, maar wel van harte aanbevolen.

Cursusavonden:
19 oktober - de Meent,
29 november – de Zijbeuk,
7 februari – de Meent,
14 maart - de Zijbeuk.
Tijd: 19:30 uur
Leiding: ds. Robert-Jan ten Have en ds. Jelle van Slooten

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail