Skip to main content

Belangrijke informatie crisisopvang

Twee weken geleden is er een oproep gedaan door Stichting Inlia aan de kerken om te helpen een oplossing te bieden voor de vluchtelingen die geen slaapplek hebben. De Laarkerk had al een plan klaarliggen voor opvang en ze waren bereid om vluchtelingen op te vangen. Met bijdragen uit alle kerken is alles in 1 dag geregeld.

Zondagavond kwamen er 33 vluchtelingen aan. Inmiddels zijn er 40, en ook in Vries worden door de kerk 8 personen opgevangen. Dit alles vroeg om improvisatie, veel inzet en hulp en roosters tot 9 september. En die hulp kwam er ruimschoots.

Afgelopen week is er regelmatig overleg geweest met Stichting Inlia die namens COA spreken. Er is geen duidelijkheid voor hoe lang het nog nodig is.

Het blijkt dat “Zoutkamp” nog niet volledig gereed is, dat er kerken zijn die vluchtelingen zo spoedig mogelijk willen/moeten overdragen, om verschillende redenen, en dat de nood nog steeds heel hoog is en dat er weer mensen buiten slapen in Ter Apel.

Inlia bereidt nu een landelijke oproep voor aan de kerken om te helpen vluchtelingen op te vangen.

De vraag van Inlia is of Zuidlaren bereid is deze groep langer op te vangen. Inlia ziet dat de sfeer positief is en er goede samenwerking en hulp is door vrijwilligers. Ook willen vluchtelingen zich inzetten om mee te werken door Wc’s schoon maken, dweilen, koken etc.

Donderdag 08-09 hebben afgevaardigden van de verschillende kerken in Zuidlaren vergaderd en het volgende besloten:
We antwoorden aan Inlia dat we de intentie hebben om tot de eerste week van oktober deze groep vluchtelingen op te vangen mits er duidelijkheid is over de vergoeding van kosten. Inmiddels heeft Inlia de gevraagde duidelijkheid schriftelijk gegeven.

Zoals de groep nu draait en met veel meer zelfstandigheid van de vluchtelingen, is de inschatting dat het aantal vrijwilligers kan worden afgebouwd. Hier wordt via de website RaadvanKerkenZuidlaren.nl en via andere communicatiekanalen over gecommuniceerd en de roosters worden daarop aangepast. We doen daarbij opnieuw een beroep op vrijwilligers. We zijn dankbaar en blij met alle hulp die wordt aangeboden.

Over 2 weken komen diaconie en moderamen van de kerken weer bij elkaar. We hebben naar elkaar uitgesproken dat het heel verbindend werkt om zo als kerken samen te werken. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een tijdelijke oplossing voor de enorme vluchtelingencrisis.

Namens de Raad van Kerken Zuidlaren,
Karel van der Velden, Voorzitter Laarkerk

Inmiddels heeft Inlia op 09-09 schriftelijk bevestigd dat de dagvergoeding voor huisvesting en voedsel wordt geregeld.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail