• Start
  • Nieuwsbrief classispredikant ds. J. Hommes

Nieuwsbrief classispredikant ds. J. Hommes

"De geest van de Heer vervult immers de hele wereld’  Wijsheid 1: 7

pkn anloo zuidlaren ds Jan HommesHet bijbelboek Wijsheid was voor mij onbekend terrein. Het behoort tot wat we noemen de Deuterocanonieke boeken en dat betekent dat we bij de Reformatie besloten om het niet in de bijbel, de canon, op te nemen. Ik las deze tekst ter voorbereiding op een bijeenkomst met voorgangers en het zette me aan het denken. Ik had namelijk net in het gronings gepreekt (zo zeg ik dat maar even) over Salomo die een wens mocht doen en vroeg om wijsheid. Daarmee vroeg hij om inzicht in rechtspreken, om inzicht in waar hij zelf op dat moment als mens stond in het leven, zo jong en onervaren als hij zichzelf zag. En ik dacht: dat geldt natuurlijk voor alle leeftijden. In de bijbel wordt wijsheid verbonden met de scheppende kracht van Godswege. Het is inzicht in de manier waarop God zich verbindt met deze wereld en hoe die verbondenheid leven mogelijk maakt, leven dat te doen is.

In de bijeenkomst met de voorgangers spraken we over de kerk en de plaatselijke gemeente en of wij mensen ons zorgen moeten maken over de ontwikkelingen in onze samenleving. Natuurlijk is het de bedoeling dat wij ons inzetten en doen wat kan om het evangelie van Christus, om het verhaal van God en mensen aan het licht te brengen en door te geven. De gemeente is een plek om dat samen op te pakken en te bespreken en daarom ook van het grootste belang in onze samenleving, naar mijn overtuiging.
Het is ook belangrijk om je te realiseren dat het niet helemaal van jou, van mij, van ons afhangt. In de openheid van ons bestaan, kwetsbaar als het is, komt er van Godswege liefde, trouw, goede moed op ons toe. Dat is denk ik die geest die de hele wereld vervult en wel de hele wereld.

Niet voor niets klinkt met Pinksteren het woord ‘vervuld worden’; we lezen dat nogal eens als ‘gevuld’ worden, maar het is meer dan dat. Vervulling betekent tot zijn/haar recht komen: mens, wereld, natuuur, alles wat deel uitmaakt van ons leven. Vervulling betekent dat je inzicht hebt in wat wel en niet kan, wat wel en niet bijdraagt. En dat betekent dat wijsheid en geestkracht helpen om te zoeken naar het goede om te delen met elkaar. Wijsheid en geestkracht helpen om te verbinden en om samen te leven in de ruimte van Gods liefde. Dat geloof ik. 

Nieuws uit de classis
De afgelopen weken zijn we begonnen met gesprekken met voorgangers, de werkgemeenschappen. We willen als Breed Moderamen graag horen hoe voorgangers de ontwikkelingen in onze kerk zien en hoe zij hun rol daarbij verstaan. Mooie en nuttige gesprekken, die we ‘Broodje met het Breed Moderamen van de classis’ hebben genoemd: tijdens de lunch, met een eenvoudige maaltijd, zodat het hen zo weinig mogelijk tijd kost. De opkomst is wel een grote zorg voor ons: in sommige gevallen komt nog niet de helft van de voorgangers, ook nogal eens zonder zich af te melden en dat betekent dat we niet iedereen horen. Dat is jammer, want dat was de bedoeling.

We zijn erg blij met de vacaturestelling voor wat we de regiopredikant noemen. Het gaat om een predikant, die als het ware wordt aangehangen aan de classis, in dienst van de Dienstenorganisatie en werkt in onze regio. Deze regiopredikant willen we benutten om te zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking van gemeenten, waarbij er gemeenten zijn die niet zelfstandig verder kunnen en gemeenten die een andere gemeente van dienst kunnen zijn om daar een oplossing voor te vinden. Samenwerken kan op veel verschillende manieren en die zoeken we als mogelijkheid voor een kleinere gemeente om op haar eigen manier verder te gaan. Het is ook noodzakelijk dat we waarmaken dat we niet gemeente op ons zelf zijn, maar als kerk met elkaar verbonden.

Het valt mij overigens op dat we steeds vaker horen uit diverse geledingen dat het tijd wordt dat voorganger en gemeente meer worden losgekoppeld. Voorgangers in teamverband beschikbaar voor een aantal gemeenten in een regio komt vaak langs. Iets om over na te denken, want dat is een grote stap.

Als classispredikant maak ik deel uit van het Breed Moderamen en we zijn druk met allerlei gesprekken met gemeenten, kerkenraden, voorgangers. Er gebeurt veel in onze lokale gemeenten en daar moet het ook plaatsvinden. En niet alleen binnen de muren dan wel leden van de gemeente, maar met uitstraling naar buiten. Dat is die geest van de Heer die de hele wereld vult zichtbaar maken. Dat is aan ons, denk ik. Ik wens u allen een geestrijke en daarmee inspirerende Pinksteren.

ds. Jan Hommes
0651999711 of j.hommes@protestantsekerk.nl

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren