• Start
  • Dominee Geert Hovingh verzorgt synagogelezing

Dominee Geert Hovingh verzorgt synagogelezing

synagoge zuidlaren lezing

Op zondagmiddag 22 mei a.s. zal drs. Geert Hovingh, emeritus-predikant
en kerkhistoricus, om 15.30 uur in de synagoge van Zuidlaren de jaarlijkse synagogelezing houden over het onderwerp

“Predikanten die Joden hielpen”.

Jaren geleden raakte hij op het terrein van het Yad Vashem Holocaust Memorial Centre te Jeruzalem in gesprek met een historicus, die hem erop aansprak dat er misschien meer Joden van de ondergang gered hadden kunnen worden als de Nederlandse kerken – en dan met name haar predikanten en voorgangers – zich meer voor hen hadden ingespannen. Daar had hij geen verweer tegen, maar het bracht hem er wel toe om op instigatie van oud verzetsman ds. Johan Snoek (hij is inmiddels overleden) een historisch onderzoek te verrichten naar predikanten van alle Nederlandse protestantse kerken die wèl Joodse levens hebben gered.

Inmiddels is hij daar nu ruim tien jaar mee bezig en heeft hij de namen en levensverhalen van zo’n kleine 600 predikanten kunnen achterhalen dat getal staat dan voor 20 % van het predikantenbestand gedurende de oorlogsjaren en beschrijven (die zijn te vinden op de site ‘Predikanten die Joden hielpen VII). Het ligt in zijn bedoeling om als het onderzoek is afgerond nog op het onderwerp te promoveren aan de Theologische Universiteit te Kampen. Tenslotte werkt hij nog mee aan een additioneel historisch onderzoek naar de houding van de in de Protestantse Kerk opgegane kerkgenootschappen jegens de Joden tijdens de oorlog als vervolg op de schuldbelijdenis die in 2020 vanwege de PKN jegens de Joods gemeenschap in Nederland werd uitgesproken. Daar kwam toen nogal wat kritiek op.

Reserveren: in verband met beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via info@synagogezuidlaren.nl.
Entree: € 10,00
Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren