Skip to main content

Klusteam

kerk doet dag pkn anloo zuidlarenTot nu is er binnen onze PKN Gemeente nog geen technisch klusteam. Vanaf nu dus wel. Bij dit klusteam kunnen oudere of alleenstaande mensen terecht die een klusje hebben welke ze niet zo makkelijk zelf uit kunnen voeren. Het gaat dan om klussen welke niet langer dan twee uren vergen en het liefst niet onmiddellijk uitgevoerd moeten worden. De kosten voor het uitvoeren van de klussen zijn de materiaalkosten en een kopje koffie (met eventueel een koekje). Het is niet de bedoeling om verbouwingen uit te voeren of tuinen te gaan onderhouden. Maar lekkende en weigerende kranen, klemmende deuren, weigerachtige sloten, een extra sloten plaatsen, verkalkte douchekoppen, lamp of schilderij ophangen, een opritje voor rollator of rolstoel, losliggende stenen of tegels. Voor klussen welke langer dan twee uren vergen of te ingewikkeld zijn, doen we alleen wat binnen onze mogelijkheden ligt en verwijzen we u voor de rest door naar een gespecialiseerd bedrijf.
Heeft u momenteel een technisch probleem of klus welke wij voor u op kunnen lossen dan kunt bellen met Wout Neutel tel. 050-2307949 of 06-55191963

Klussers gevraagd
Bij een klusteam horen ook klussers. We zoeken naar enigszins handige mensen met technisch inzicht die wekelijks een paar uur beschikbaar zijn om bij oudere mensen wat klussen uit te voeren. De vergoeding welke je ontvangt zijn een kopje koffie met eventueel een koekje, dankbaarheid en een goed gevoel. Je hoeft natuurlijk niet alles te kunnen, geef maar aan waar je handig in bent dan zorgen wij dat je alleen die klussen krijgt. Wanneer je dit aanspreekt neem dan contact op met Wout Neutel 050-2307949 of 06-55191963 of  klusteam@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail