Skip to main content

Passieviering

passie dienst laarkerk 22Op zondag 10 april wordt in de ochtenddienst in veel kerken het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen: het is Palmzondag!
De kerk heeft door de eeuwen heen de traditie gehandhaafd om in een dienst om 19.00 uur ’s avonds een passieviering te houden. Ook in de protestantse gemeente Anloo-Zuidlaren is dit het geval. Deze passieviering vormt het begin van de stille week. De thematiek verschuift van het ‘heden hosanna’ naar ‘morgen kruisig Hem’. In de Laarkerk worden dit jaar tijdens deze viering teksten uit het evangelie volgens Johannes gelezen, afgewisseld met een aantal prachtige Engelse liederen in Nederlandse vertaling, veelal van de hand van Sytze de Vries. Medewerking wordt verleend door Cantazet, o.l.v. Wim Opgelder. Uiteraard is er ook veel ruimte voor samenzang. Voorganger is ds. Robert-Jan ten Have.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail