Skip to main content

‘Tynaarlo / Aa en Hunze geeft warmte”?

belasting verlaging brandstof energie pkn anloo zuidlaren‘Energie armoede’, zo wordt het genoemd als je door de sterke stijging van de energierekening in de financiële problemen komt. Voor mensen met een toch al krappe beurs is dit een grote uitdaging.
Daarom hebben een aantal diaconieën in de gemeente Tynaarlo en Anloo de handen ineen geslagen en gaan we kijken hoe wij in de burgerlijke gemeente Tynaarlo en in Aa en Hunze ons steentje kunnen bijdragen voor de allerlaagste inkomens. Zo ook de diaconie van onze federatie. Uiteraard in overleg met de burgerlijke gemeente. De overheid compenseert alle Nederlanders via een tijdelijke extra belastingkorting op het energietarief, wat gemiddeld ongeveer neerkomt op 400 euro op jaarbasis. Daarnaast is door de overheid 800 euro per huishouden gereserveerd voor de mensen onder het bestaansminimum. Daar gaat de gemeente over.

Herverdeling lasten
Maar deze compensatie komt ook terecht bij mensen, die in principe niet in de problemen komen. In onderstaande grafiek is te zien, (19 maart Trouw) dat met name de hoogste inkomens het meeste profiteren van de compensatie regeling.
Wij, als diaconieën in Tynaarlo en Aa en Hunze, willen heel graag in navolging van veel plaatselijke kerkgemeenten (Apeldoorn, Deventer, Ommen enz.) bijdragen in een lastenverlichting voor de mensen die in nood komen door de energierekening, door deze compensatie her-te-verdelen, zodat de sterkere schouders de zwaardere lasten dragen.

Doet u met ons mee?
Dit kan alleen als we met z’n allen de schouders eronder zetten. Wij hebben een basisbedrag voor dit doel gedoneerd gekregen, maar het is niet genoeg.
Daarom alvast een vraag aan u om over na te denken: Als u die sterkere schouders hebt, wilt u dan overwegen een deel van het geld dat u niet nodig heeft, beschikbaar te stellen?
Daarmee kunnen wij dan een steentje bijdragen.
Hoe en in welke vorm daar hoort u over van ons in een volgend bericht, als we meer duidelijkheid hebben van de gemeente en hoe we daarin kunnen samenwerken.

Het gaat natuurlijk niet alleen over geld, maar ook om voorlichting over hoe je energie kunt besparen.
Nadere informatie volgt en de volgende Samenklank, op de website of in de lokale pers.

Namens de diaconieën van de Dorps- , Magnus en Laarkerk. 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail