Skip to main content

Van de classispredikant ds. Jan Hommes

pkn anloo zuidlaren ds Jan HommesEn dan gebeurt wat vrijwel iedereen had willen voorkomen: een oorlog in de Oekraïne, waar wij als Europa uiteraard nauw mee verbonden zijn. Op allerlei manieren wordt geprobeerd het geweld te keren en in de nood van mensen te voorzien, onder andere via Kerk in Actie. Ook wordt aandacht gevraagd voor de mensen uit de Oekraïne in ons land. Hieronder de link voor de reactie van de Protestantse Kerk Nederland, scriba ds. Rene de Reuver en voorzitter synode ds. Marco Batenburg met een oproep voor gebed, dan wel een gebedsdienst met een gebed. Van harte ondersteund, een dringende oproep.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/

En hierbij een citaat van paus Franciscus:
En ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen. Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om van Aswoensdag, op 2 maart aanstaande, een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een speciale manier aan om zich op die dag intens aan gebed en vasten te wijden. Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van oorlog, aldus paus Franciscus.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail