Skip to main content

Visie op de toekomst van de Laarkerk binnen de federatie PKN Anloo-Zuidlaren 

toekomst visie laarkerk zuidlaren webIn november 2021 schreef de voorzitter van de Laarkerk wijkraad, in een groot artikel in de zondagsbrief over de activiteiten van de Denktank. Geheel gericht op de toekomst van de Laarkerk en de Laarkerkgemeente binnen de federatie. Een denkproces van een kleine 3 jaar, het filmpje met Kars Denkema, de gele briefjes die u zelf kon inleveren en de visiegroep. En deze opsomming is niet eens volledig.

Vanuit het rapport van de Denktank, gesprekken in de gemeente en op 6 november 2021 een bezinningsdag van de wijkraad, aangevuld met een vertegenwoordiger van de Magnuskerk en leden van de Denktank is dan het visiestuk ontstaan. Populair gezegd.

Natuurlijk hadden we een visie, maar dit stuk geeft een nieuw vooruitzicht en overzicht. Alle ideeën die vanuit de verschillende groepen en individuele gemeenteleden naar voren zijn gebracht zijn zo goed mogelijk verwerkt en helder geformuleerd in een viertal A4-tjes. 

In een aantal punten staat eerst de visie verwoord en vervolgens ook de voorstellen/handvatten waarop we dit in de komende tijd zouden willen aanpakken en uitvoeren.

Lees hier het visiestuk: pdfVisie op de toekomst van de Laarkerk binnen de federatie PKN Anloo-Zuidlaren november 2021.pdf

Mocht u het op papier willen lezen vraagt u het dan aan bij de scriba. Geen zware kost, wel een blijk van hoop en vertrouwen in de toekomst van de Laarkerk. Want ook hier geldt dat de bakens soms verzet worden om niet tot stilstand te komen.

Het thema van dit kerkelijk jaar luidt: Van U is de toekomst. Laten we daarop vertrouwen en met fris elan samen de schouders onder het werk, wat we voor ons zien, zetten.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail