Skip to main content

Laatste oproep Actie Kerkbalans 2022!!

kerkbalans pkn anloo zuidlaren 2020De actie Kerkbalans 2022 loopt ten einde. Ik wil de vrijwilligers die hebben meegeholpen met de verspreiding van de enveloppen de gemeenteleden die tot op heden een toezegging hebben gedaan hartelijk bedanken voor de medewerking. In verband met de verwerking van alle gegevens voor eind februari 2022 vragen wij u om – indien u nog niet heeft gereageerd middels de brief of de e-mail – dit voor 19 februari 2022 te doen. We hebben momenteel bijna 450 reacties ontvangen. Dit betekent dat we op 75% van de verzonden toezeggingen respons hebben gehad. Vriendelijk verzoek indien u nog geen toezegging heeft gedaan dit in de komende week nog te doen. Mochten wij uw toezegging in de komende week niet ontvangen dan zullen wij - zonder tegenbericht - de toezegging van 2021 ongewijzigd doorzetten naar 2022!

Namens college van Kerkrentmeesters
Jan Groenewold

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail